Živa

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3000,00 rsd

Obrtno Vreme

15 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza žive u krvi ima za cilj otkrivanje moguće intoksikacije živom i praćenje njenog nivoa u krvi u slučajevima profesionalne ili rekreativne izloženosti. IntroLab, kao laboratorija za analizu krvi, vam omogućava testiranje na pristustvo ovog teškog metala.

Živa – Definicija

Živa je prirodni metal koji se često nalazi u tečnom stanju na sobnoj temperaturi. U prirodi se obično javlja kao jedinjenje, dok se u industriji i medicini može koristiti i u čistom obliku. Važno je napomenuti da živa može biti toksična, posebno kada se transformiše u jonizovani Hg2+ oblik ili organski metil Hg oblik. Teški metali u krvi analiza, u sklopi koje je i analiza žive, može pomoći u otkrivanju potencijalne intoksikacije i detekciji štetnih koncentracija žive.

Toksični efekti žive u krvi

Postoje ukupno tri načina na koje živa šteti organizmu

Oštećenje bubrega

Jonizovani neorganski oblik žive (Hg2+) lako reaguje sa proteinima u krvi, što dovodi do promene njihove tercijarne strukture i gubitka funkcionalnosti. Takvi proteini se izlučuju putem bubrega, što rezultira većom koncentracijom žive u bubrezima i izaziva oštećenje.

Oštećenje vezivnog tkiva

Promena tercijarne strukture proteina može dovesti do imunogenosti, tj. prepoznavanja proteina od strane imunološkog sistema i stvaranja autoantitela. Ova autoantitela uzrokuju oštećenje vezivnog tkiva, posebno tkiva bogatog kolagenom.

Oštećenje nervnih ćelija

Metil-živa (CH3-Hg+), jedan oblik alkil-žive, se veže za lipidima bogata tkiva, posebno neurone, koji sadrže mijelin koji je podložan oštećenju.

Analiza žive u krvi – Tumačenje rezultata

Rezultati biohemijske analize krvi u kontekstu žive i njenih smanjenih vrednosti nisu relevantni.

Koncentracija žive u krvi i urinu je povezana sa stepenom toksičnosti. Referentne vrednosti biohemijske analize krvi kada je živa u pitanju su one manje od 10.0 ng/ml. Osobe koje su umereno izložene tokom radnog vremena, kao što su zubari, rutinski mogu imati nivoe žive do 15 ng/ml. Značajna izloženost se javlja kada vrednosti žive u krvi prelaze 50 ng/ml u slučaju izloženosti alkil-živi, ili preko 200 ng/ml u slučaju izloženosti Hg(+2).

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potreba, ali se ne savetuje uzorkovanje neposredno nakon jea. Važno je napomenuti da, ukoliko su nedavno korišćena kontrastna sredstva na bazi joda ili gadolinijuma, treba napraviti pauzu od 4-5 dana pre testiranja na živu.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.