Urea

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza urea (BUN) se koristi kao važan parametar za procenu funkcije bubrega. Urea je otpadni produkt metabolizma proteina koji se formira u jetri i izlučuje putem bubrega. Merenje nivoa uree u krvi, koje možete uraditi u sklopu privatne laboratorije Beograd, Introlab, omogućava procenu efikasnosti bubrega u filtraciji i izlučivanju ureje iz organizma.

Kada je analiza urea indikovana?

Merenje vrednosti uree u kombinaciji sa serumskim kreatininom je ključni dijagnostički parametar koji se koristi za razlikovanje različitih oboljenja bubrega. Ova kombinacija analiza pruža sveobuhvatnu procenu funkcije bubrega i pomaže u postavljanju tačne dijagnoze.

Ispitivanje vrednosti uree i serumskog kreatinina se primenjuje u cilju identifikacije abnormalnosti u funkciji bubrega. Povišene vrednosti uree i kreatinina mogu ukazivati na oštećenje bubrega, kao što su akutna ili hronična bubrežna bolest, dehidracija ili druge bolesti koje utiču na funkciju bubrega. Različiti odnosi između vrednosti uree i kreatinina mogu pružiti dodatne informacije o vrsti i težini bubrežne disfunkcije.

Urea i kreatinin u krvi cena

Urea i kreatinin u krvi se najčešće mere zajedno. Stoga je bitno znati da je cena obe biohemijske analize krvi 150,00 rsd. U cenu nije uključeno vađenje krvi, koje se naplaćuje posebno po cenovniku IntroLab laboratorije.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu