Urea u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Urea u urinu je test koji je vitalan za procenu funkcije bubrega i može pomoći u identifikaciji različitih zdravstvenih stanja, uključujući bolesti bubrega, dehidraciju, problemi sa jetrom, i druge. Pomoću naše stručnosti i posvećenosti preciznosti, u IntroLab labnoratoriji vam nudimo pouzdane i tačne rezultate, osiguravajući da imate sve neophodne informacije za održavanje vašeg zdravlja.

Šta je urea?

Urea, takođe poznata kao karbamid, je organsko jedinjenje sa hemijskom formulom (NH2)2CO. Urea je bezbojan, kristalni prah sa slabim, specifičnim mirisom. Nastaje u jetri kroz proces koji se naziva urea ciklus, gde se amonijak proizveden iz metabolizma proteina pretvara u ureu.

Urea se potom prenosi iz jetre u bubrege gde se filtrira iz krvi i izlučuje kroz urin. Bubrezi su efikasni regulatori uree u krvi, održavajući stalnu koncentraciju bez obzira na unos proteina. Kada bubrezi ne rade pravilno, nivo uree u krvi može porasti. Ovo čini analizu uree u urinu posebno korisnom za lekare u proceni funkcije bubrega.

Zašto se meri urea u urinu?

Merenje uree u urinu može biti ključno za dijagnostikovanje i praćenje sledećih stanja:

 • Bubrežne bolesti: Analiza uree u urinu može otkriti probleme u radu bubrega, uključujući akutne ili hronične bubrežne bolesti. Ako bubrezi ne rade kako treba, mogu se akumulirati toksini poput uree, što dovodi do njihovih povišenih vrednosti u urinu.
 • Dehidracija: Dehidracija može dovesti do povišenih vrednosti uree u urinu jer telo kada je dehidrirano proizvodi manje, ali koncentrovaniji urin.
 • Jetrene bolesti: Oštećenje jetre može uticati na sposobnost tela da proizvede ureu, što može rezultirati njenim smanjenim vrednostima u urinu.
 • Preterani unos proteina: Kada se konzumira previše proteina, telo može proizvesti veće količine uree, što može rezultirati njenim povišenim vrednostima u urinu.
 • Poremećaji metabolizma proteina: Određeni genetski poremećaji mogu uticati na sposobnost tela da metabolizira proteine, što može rezultirati promenama u nivou uree.
 • Urinarne infekcije: Infekcije urinarnog trakta mogu ponekad uticati na nivo uree, mada se obično koriste drugi testovi za dijagnozu ovih stanja.

Kada je potrebno uraditi ovaj test?

Analizu uree u urinu obično nalaže lekar kao deo rutinskog pregleda, posebno ako imate simptome koji mogu ukazivati na probleme sa bubrezima, kao što su:

 • učestalo mokrenje
 • otežano mokrenje
 • otoci na nogama i licu
 • umor
 • gubitak apetita
 • mučnina i povraćanje

Takođe, test uree u urinu se može naručiti ako ste na lečenju koje može oštetiti bubrege ili ako trebate da pratite efekte lečenja bolesti bubrega.

Kako se tumače rezultati?

Interpretacija rezultata analize uree u urinu zahteva stručnost, posebno jer referentne vrednosti variraju među laboratorijama. Normalne vrednosti su između 12 i 20 g/dan. Rezultate lekar tumači u kontekstu vaših simptoma i drugih testova, budući da jedan laboratorijski rezultat ne daje potpunu sliku o vašem zdravlju.

S obzirom na varijacije u laboratorijskim tehnikama, preporučuje se da sve analize, uključujući ureu u urinu, obavljate u istoj laboratoriji. Ovo osigurava doslednostt u poređenju rezultata, vodeći ka tačnijim dijagnozama i efikasnijem lečenju.

Specificnosti analize

Važno je da uzimate u obzir da nivo uree u urinu može varirati u zavisnosti od različitih faktora, uključujući ishranu, hidrataciju i određene lekove. Zbog toga se analiza uree u urinu obično koristi u kombinaciji sa drugim testovima za procenu funkcije bubrega.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.