Urea u 24h urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza urea u 24h urinu je biohemijski test koji meri količinu uree u mokraći prikupljenoj tokom 24 sata. Ova analiza urina je ključna za procenu funkcije bubrega i ravnotežu proteina u telu, a kao takva se može uraditi u IntroLab-u.

Šta je to urea?

Urea je otpadni proizvod koji nastaje razgradnjom proteina u telu. Kada proteini koje konzumiramo kroz ishranu budu razgrađeni, jedan od proizvoda te razgradnje je urea, koja se izlučuje iz tela putem bubrega. Kada bubrezi ne funkcionišu pravilno, nivo uree u mokraći može biti povišen ili snižen, što može ukazivati na različite zdravstvene probleme.

Kako se izvodi test?

Za ovaj test potreban je uzorak urina prikupljen u periodu od 24 sata. Vaš lekar će vam dati uputstva kako da prikupite mokraću. Bitno je da tačno pratite uputstva kako bi rezultati bili precizni. Prikupljanje urina započinje nakon prvog jutarnjeg mokrenja, a zatim se sva mokraća prikuplja tokom naredna 24 sata. Uzorak se čuva u posebnom kontejneru koji se mora držati na hladnom mestu tokom celog perioda prikupljanja.

Zašto se urea u 24h urinu meri?

Ova vrsta biohemijske analize urina se uglavnom koristi za proveru ravnoteže belančevina u telu i određivanje koja je količina istih potrebna teško bolesnim osobama. Takođe, koristi se za procenu funkcije bubrega i praćenje nefroloških bolesti.

Šta znače rezultati?

Normalne vrednosti uree u mokraći kreću se od 12 do 20 grama za 24 sata. Niske vrednosti obično ukazuju na probleme sa bubrezima ili neuhranjenost (nedovoljan unos proteina u ishrani). Visoke vrednosti obično ukazuju na povećanu razgradnju belančevina u telu ili prekomeran unos istih. Vaš lekar će sa vama razgovarati o značenju vaših rezultata i eventualno predložiti dalje korake.

Potencijalni rizici

Nema rizika povezanih sa ovim testom. Jedini potencijalni problem može biti netačan rezultat ako ne pratite uputstva za prikupljanje urina.

Priprema za analizu urea u 24h urinu

Nema posebnih priprema potrebnih za ovu analizu. Važno je samo da tačno pratite uputstva koje ste dobili od lekara ili drugog medicinskog osoblja. Nemojte preskočiti nijedno mokrenje tokom 24-časovnog perioda prikupljanja. Ako slučajno propustite da prikupite neku od porcija, obavestite svog lekara.

Gde se vrši test?

Test na ureu u 24h urinu možete uraditi u našoj laboratoriji. Naša laboratorija Vračar je opremljena najnovijom opremom i stručnjacima koji su tu da vam pruže najbolju moguću uslugu.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.