UBC (mokraćna bešika)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3100,00 rsd

Obrtno Vreme

8 dana

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Imunohemija

U IntroLab laboratoriji u Beogradu, naš stručni tim je posvećen pružanju preciznih i pouzdanih rezultata za UBC (mokraćna bešika) analizu. Naša misija je da pružimo kvalitetne usluge koje pomažu našim pacijentima da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem.

Šta je UBC (mokraćna bešika) analiza?

UBC analiza je test koji detektuje rastvorljive fragmente citokeratina 8 i 18 u urinu. Citokeratini 8 i 18 su proteini koji igraju aktivnu ulogu u invaziji tumora. Ova analiza se izvodi u laboratoriji i može pružiti korisne informacije o prisustvu i progresiji raka mokraćne bešike. Kroz ovu analizu, lekari mogu dobiti uvid u stanje mokraćne bešike pacijenta, što omogućava precizniju dijagnozu i efikasniji tretman.

Zašto je merenje ovog parametra bitno?

Rak mokraćne bešike je jedan od najčešćih malignih tumora urogenitalnog sistema. Rana detekcija ovog oblika raka može značajno poboljšati prognozu i ishod lečenja. UBC (mokraćna bešika) analiza omogućava rano otkrivanje raka mokraćne bešike, čak i pre nego što se simptomi pojave.

Kada je potrebno uraditi ovaj test?

UBC analiza se preporučuje osobama koje imaju povećan rizik od razvoja raka mokraćne bešike. To uključuje:

  • osobe koje su bile izložene određenim hemikalijama na radnom mestu
  • pušače
  • osobe sa hroničnim infekcijama urinarnog trakta
  • osobe koje imaju porodičnu istoriju raka mokraćne bešike

Takođe, ovaj test se može koristiti za praćenje pacijenata koji su već dijagnostikovani sa rakom mokraćne bešike, kako bi se pratila efikasnost tretmana i detektovala moguća ponovna pojava bolesti.

Kako se tumače rezultati?

Rezultati UBC (mokraćna bešika) testa se tumače na osnovu nivoa citokeratina 8 i 18 u urinu. Povišeni nivoi ovih proteina mogu ukazivati na prisustvo raka mokraćne bešike. Međutim, važno je napomenuti da povišeni nivoi ovih proteina ne moraju nužno značiti da osoba ima rak – mogu biti povišeni i iz drugih razloga. Stoga, rezultati UBC analize se uvek tumače u kontekstu drugih dijagnostičkih testova i kliničkih informacija.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 8 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.