Slobodni Lambda lanci u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3500,00 rsd

Obrtno Vreme

15 dana

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Imunologija

U svetu imunologije, slobodni lambda lanci predstavljaju deo imunoglobulinskih molekula, koji se mogu detektovati u urinu i serumu. S tim u vezi, analiza slobodni Lambda lanci u urinu dostupna u IntroLab laboratoriji u Beogradu je posebno važna jer može ukazivati na različite medicinske poremećaje, uključujući maligne limfoproliferativne bolesti poput multipli mijeloma.

Šta je analiza slobodni Lambda lanci u urinu?

Analiza slobodnih Lambda lanaca u urinu je laboratorijski test koji meri količinu ovih supstanci u mokraći. Slobodni Lambda lanci su deo imunoglobulinskih molekula. Specifično, oni su jedan od tipova lakih lanaca koji se mogu naći u imunoglobulinima. U normalnim okolnostima, ovi lanci su prisutni u malim količinama u serumu i urinu. Međutim, određene bolesti, poput malignih limfoproliferativnih bolesti (npr. multipli mijelom), mogu dovesti do povećane produkcije ovih lanaca, što može rezultirati njihovim povećanim izlučivanjem u urinu.

Zašto se radi ova analiza urina?

Ova analiza se često koristi za praćenje bolesti ili odgovora na terapiju kod pacijenata kod kojih standardni testovi, poput elektroforeze proteina urina, ne pružaju potrebne informacije. Takođe, može se koristiti za detekciju i praćenje pacijenata sa monoklonskom gamapatijom, gde serumski testovi mogu biti osetljiviji za detekciju rezidualnih monoklonskih slobodnih lanaca nakon terapije.

Koji uzorak se analizira?

Za ovu analizu potreban je uzorak urina, tipično uzorak prvog jutarnjeg.

Kako se tumače rezultati?

Normalne vrednosti za slobodne Lambda lance u urinu su 0.27−15.21 mg/L. Povišene vrednosti slobodnih Lambda lanaca mogu ukazivati na prisustvo Bence-Jones proteina. Ovi proteini su usko povezani sa multipli mijelomom.

Specifičnosti analize

Slobodni Lambda lanci obično postoji kao dimeri u serumu, što može dovesti do različitih glomerularnih filtracionih stopa u poređenju sa slobodnim Kappa lancima. Pojava viših nivoa poliklonskih slobodnih lanaca u urinu može ukazivati na bubrežne ili autoimune bolesti. Abnormalni odnos slobodnih lanaca u urinu može ukazivati na maligne bolesti.

Povezane analize

Osim analize slobodni Lambda lanci u urinu, često se preporučuju i druge analize. Neke od njih su serumski testovi za slobodne lance, imunoelektroforeza proteina urina i elektroforeza proteina seruma.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 15 dana

Priprema: Doneti svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz), u bočici za urin. Minimalna kolicina urina potrebna za analizu je 10-15mL. Uzorak urina se mora analizirati u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.