Reuma faktor

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

630,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

Analiza Reuma faktor (RF), dostupna u Beogradskoj laboratoriji IntroLab, ključna je u procesu dijagnostikovanja različitih imunoloških poremećaja, posebno reumatskih bolesti. Uz svoj moderni pristup i visoko obučen tim, IntroLab osigurava preciznost i pouzdanost rezultata, čime potvrđuje svoju posvećenost izvrsnosti i kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi.

Šta je Reuma faktor?

Reuma faktor je autoantitelo, odnosno protein koji naše telo proizvodi kao reakciju na infekciju ili inflamaciju, ali i kod određenih autoimunih oboljenja. Međutim, povišene vrednosti Reuma faktora mogu biti indikator različitih patoloških stanja, pre svega reumatoidnog artritisa, ali i drugih bolesti kao što su lupus, Sjögrenov sindrom, hepatitis i dr.

Zašto je merenje Reuma Faktora bitno?
Merenje nivoa Reuma faktora u krvi igra ključnu ulogu u dijagnostici, tretmanu i praćenju reumatoidnog artritisa. Ova analiza može pomoći lekarima da utvrde postoji li upalni proces u organizmu, i da na osnovu rezultata planiraju dalje lečenje. Analiza Reuma faktora se preporučuje osobama koje pokazuju simptome kao što su:

  • bolovi u zglobovima
  • otok
  • ukočenost

Takođe, ova analiza može poslužiti za praćenje efikasnosti terapije i progresa bolesti.

Kako se tumače rezultati?

Uobičajeni rezultat Reuma faktora je ispod 14 IU/mL. Rezultati iznad ove vrednosti mogu ukazivati na prisustvo reumatske bolesti, ali ne moraju nužno biti znak bolesti. Visoke vrednosti Reuma faktora se mogu javiti i kod osoba koje nemaju reumatoidni artritis, kao i kod starijih osoba. Važno je napomenuti da rezultate analize treba tumačiti u kontekstu ostalih simptoma i rezultata laboratorijskih analiza.

Kako se vrši analiza?

Analiza Reuma faktora je jednostavan test koji zahteva samo malu količinu krvi iz vene. Nakon uzimanja uzorka, krv se šalje na analizu gde se koristi specijalizovana tehnika za merenje nivoa Reuma faktora.

Podvrste analize Reuma faktora

Analiza Reuma faktora može se sprovoditi na nekoliko različitih načina, u zavisnosti od specifičnih potreba pacijenta i preporuka lekara. Osnovne podvrste analize obuhvataju:

  • Test na Reuma faktor (RF): Ovo je najuobičajeniji test koji se koristi za detekciju RF antitela u krvi.
  • Anti-CCP (anti-ciklični citrulinizovani peptid) test: Anti-CCP test se koristi za dijagnozu reumatoidnog artritisa. Ovaj test može često detektovati reumatoidni artritis čak i pre nego što se simptomi jave.
  • Test na antinuklearna antitela (ANA): ANA test se koristi za dijagnozu različitih autoimunih poremećaja, uključujući lupus i Sjögrenov sindrom, koji takođe mogu dovesti do povišenog nivoa Reuma faktora.

Ove podvrste analize omogućavaju lekarima da adekvatno dijagnostikuju i tretiraju reumatoidni artritis, kao i druge autoimune bolesti. Na osnovu rezultata ovih testova, lekari mogu odrediti najefikasniji tretman za svakog pacijenta.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.