Protrombinsko vreme

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

300,00 rsd

Obrtno Vreme

2h

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Hemostaza

Anliza protrombinsko vreme se upotrebljava za procenu efikasnosti vanjske putanje koagulacije, kao i za detektovanje naslednih ili stečenih abnormalnosti određenih koagulacionih faktora (poput faktora II, V, VII, X i fibrinogena). Ovaj test dostupan unutar privatne laboratorije Beograd, IntroLab, može služiti i za ocenu sintetskih sposobnosti jetre, odnosno njene sposobnosti da proizvodi proteine. Protrombinsko vreme je korisno i za praćenje terapije kumarinima, jednom vrstom oralnih antikoagulanasa.

Kada se analiza protrombinsko vreme koristi?

Protrombinsko vreme ima različite primene i koristi u medicinskom kontekstu kod:

  • Dijagnostike poremećaja koagulacije: Protrombinsko vreme, zajedno sa aPTT (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme), pomaže u dijagnostici poremećaja u zgrušavanju krvi. PT analiza ukazuje na promene u spoljašnjem putu koagulacije, dok aPTT ukazuje na promene u unutrašnjem putu koagulacije. Ove analize mogu otkriti deficijenciju određenih koagulacionih faktora (npr. faktora II, V, VII, X) ili prisustvo inhibitora koagulacije, kao što je antifosfolipidni sindrom. Promene u protrombinskom vremenu mogu biti indikativne za neobjašnjive krvarenje ili tromboze, krvarenje iz nosa, pojava modrica ili krvarenje desni.
  • Preoperativne pripreme pacijenata: Protrombinsko vreme se često određuje kao deo preoperativne pripreme pacijenata, posebno u slučajevima operacija koje mogu rezultirati značajnim gubitkom krvi. Ova analiza pomaže lekarima da procene koagulacionu sposobnost pacijenta i preduzmu odgovarajuće mere kako bi minimizirali rizik od krvarenja tokom operacije.
  • Procene oštećenja jetre: Protrombinsko vreme može pružiti informacije o funkcionalnosti jetre. U slučajevima teškog oštećenja ili bolesti jetre, kao što su ciroza ili hepatitis, promene u protrombinskom vremenu mogu ukazivati na stadijum oštećenja jetre. Ova informacija je korisna u proceni stanja pacijenta i planiranju odgovarajuće terapije.
  • Praćenja oralne antikoagulantne terapije: Protrombinsko vreme, izraženo kao INR (međunarodno normalizovani odnos), je osnovni parametar za praćenje efikasnosti oralne antikoagulantne terapije. Oralni antikoagulansi, poput varfarina, blokiraju funkciju faktora koagulacije koji zavise od vitamina K, čime se sprečava prekomerno stvaranje krvnih ugrušaka kod pacijenata koji su podložni trombozi. INR se koristi za održavanje ravnoteže između rizika od krvarenja i stvaranja ugrušaka, a terapija se prilagođava prema definisanim terapeutskim opsezima i dozama. Ova analiza je posebno važna kod bolesnika sa srčanim bolestima, poput atrijalne fibrilacije ili prisustva veštačkih srčanih zalizaka.

Tumačenje rezultata analize krvi protrombinskog vremena

U zdravih osoba, protrombinsko vreme obično se nalazi unutar referentnog opsega, što ukazuje na normalnu funkciju koagulacije krvi. Međutim, kod pacijenata koji se nalaze na antikoagulantnoj terapiji, snižene vrednosti protrombinskog vremena izraženog kao INR (međunarodno normalizovani odnos) mogu ukazivati na povećan rizik od formiranja krvnih ugrušaka (vrednosti manje od 2). Važno je napomenuti da su vrednosti INR-a na početku terapije često nepouzdane, pa se prati češće kako bi se postigla stabilizacija vrednosti. Nakon toga, periodično praćenje INR-a je obično dovoljno za procenu efikasnosti antikoagulantne terapije.

Produženo protrombinsko vreme ukazuje na sporiju formaciju ugruška, a često se viđa kod:

  • Pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji (OAT)
  • Teškog oštećenja jetre
  • Nedostatka vitamina K
  • Naslednog ili stečenog nedostatka faktora koagulacije
  • Masivne transfuzije

Protrombinsko vreme cena

IntroLab laboratorija je u potpunosti posvećena pacijentima. Naše usluge, pa tako i ova, su vam dostupne po konkurentnoj, ali pristupačnoj ceni koja je dostupna svima. S tim rečeno, vađenje krvi za analizu protrombinskog vremena vam je omogućeno po ceni od 300,00 rsd.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Citratna plazma iz venske krvi

Obrtno vreme: 2h

Priprema: Potrebno je biti natašte (ne unositi hranu i vodu 8-12 sati) pre uzorkovanja. Takođe, ukoliko pacijent koristi antikoagulantne lekove, preporučljivo je da ne uzima jutarnju dozu pre odlaska na testiranje. Umesto toga, lekove bi trebalo poneti sa sobom i uzeti odmah nakon uzorkovanja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.