Proteini u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

300,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza proteini u urinu je medicinski test koji se koristi za detekciju i merenje belančevina, uključujući albumin, u mokraći. Ovaj test je ključan za dijagnozu i praćenje različitih stanja, posebno onih povezanih sa bubrezima. Kao takav, dostupan je unutar privatne laboratorije Beograd, IntroLab.

Šta su proteini?

Proteini su vitalni elementi svih živih organizama i igraju ključnu ulogu u većini bioloških procesa. Međutim, prisustvo proteina u urinu (proteinurija) može biti znak određenih zdravstvenih problema, posebno nefroloških bolesti.

Tipovi proteinurije

Postoje tri glavne kategorije proteinurije: prolazna, ortostatska i trajna.

  • Prolazna proteinurija je najučestalija vrsta i obično se rešava bez intervencije. Pojavljuje se kao posledica stresogenih okolnosti poput visoke temperature ili intenzivnog fizičkog napora. Može se javiti i u slučaju urinarnih infekcija.
  • Ortostatska proteinurija, s druge strane, je prisutna samo kada je osoba u vertikalnom položaju, dok u horizontalnom stanju nestaje. Ova vrsta proteinurije utiče na 2-5% odraslih, mada je retka kod ljudi starijih od 30 godina. Etiologija ortostatske proteinurije ostaje nepoznata. Ne smatra se štetnom, ne iziskuje lečenje i obično se povlači sa godinama. Da bi se postavila dijagnoza ortostatske proteinurije, pacijent bi trebalo da sakuplja urin u zasebnim periodima tokom dana (stajanje/sedenje) i noći (posle perioda spavanja).
  • Na kraju, trajna proteinurija je prisutna kod pacijenata sa bubrežnim ili drugim oboljenjima, kao što su dijabetes, hipertenzija ili neke bolesti koštane srži poput multiple mijeloma i sličnih oboljenja.

Kako se izvodi test?

Test se izvodi na uzorku urina koji dajete. Laboratorijski tehničar koristi traku za testiranje sa osetljivim poljem koje menja boju u prisustvu proteina. Boja na traci ukazuje na nivo belančevina u vašem urinu.

Priprema za test

Pre testa, obavezno obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, jer neki mogu uticati na rezultate. Takođe, određeni faktori mogu uticati na ishod ove biohemijske analize urina, uključujući dehidraciju, upotrebu kontrastnog sredstva za radiološke preglede, fizičku aktivnost i infekcije urinarnog trakta.

Tumačenje rezultata

Normalne vrednosti proteina u urinu variraju, ali za nasumični uzorak urina tipično iznose od 0 do 14 mg/dL. Ako su vrednosti belančevina u vašoj mokraći veće od normalnih, to može ukazivati na različita stanja, kao što su bolesti bubrega, srčana insuficijencija, problemi tokom trudnoće i urinarne infekcije.

Rizici povezani sa analiziom proteini u urinu

Analiza proteina u urinu je bezbedna i ne nosi nikakve rizike. Ona uključuje normalno mokrenje, što znači da nelagodnosti nema.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Doneti svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz), u bočici za urin. Pre sakupljanja uzorka obaviti toaletu spoljnih genitalija. Minimalna kolicina urina potrebna za analizu je 10-15mL. Uzorak urina se mora analizirati u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Žene ne treba da sakupljaju urin za vreme menstruacije.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.