Protein S 100 (melanom)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3100,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Protein S 100 je marker koji se koristi u detekciji melanoma, jednog od najagresivnijih oblika kožnog raka. Ako ste pod rizikom od razvoja melanoma, ili ukoliko želite da proverite svoj status, obratite se našoj laboratoriji – IntroLab u Beogradu, gde možete dobiti sve potrebne informacije i agendirati svoj test.

Šta je Protein S 100?

Protein S-100 je deo šire familije kalcijum-vezujućih proteina koja igra ključne uloge u mnogim biološkim procesima. Familija proteina S-100 se sastoji od više od 20 članova, među kojima su posebno značajne podjedinice S-100 alfa i S-100 beta. Ove podjedinice imaju ključnu ulogu u kontekstu melanoma, vrste kožnog raka koji se razvija iz pigmentnih ćelija, poznatih kao melanociti.

Pored svoje uloge u regulaciji rasta i diferencijacije ćelija, protein S-100 ima važnu ulogu u odgovoru na inflamaciju, mišićnoj kontrakciji, i regulaciji kalcijuma unutar ćelija. Ova funkcija je posebno značajna u ćelijama melanocita, gde povećana koncentracija proteina S-100 može ukazivati na abnormalni rast ćelija i potencijalno prisustvo melanoma.

Protein S-100 Alfa

Protein S-100 alfa je jedna od podjedinica proteina S-100. Ovaj protein se obično nalazi u velikim koncentracijama u neuronima i Schwannovim ćelijama, gde ima ulogu u regulaciji rasta i diferencijacije ćelija. Povećane koncentracije proteina S-100 alfa mogu se naći kod osoba sa određenim neurološkim stanjima ili oštećenjem nervnog sistema. Takođe, povećane vrednosti ovog proteina mogu se naći i u nekim tipovima tumora, poput schwannoma i glioma.

Protein S-100 Beta

Protein S-100 beta je druga podjedinica proteina S-100, koja je posebno koncentrovana u mozgu. Ovaj protein se uglavnom nalazi u astrocitima, vrsti glialnih ćelija u centralnom nervnom sistemu, gde učestvuje u regulaciji koncentracije kalcijuma, rastu i opstanku neurona, i formiranju mijelinskog omotača.

Povišeni nivoi proteina S-100 beta u krvi mogu biti indikator oštećenja mozga, uključujući traumatsku povredu mozga i moždani udar. Pored toga, povećane vrednosti proteina S-100 beta mogu se naći kod osoba sa melanomom, jer se ovaj protein proizvodi u ćelijama melanocita.

Zašto se radi analiza- protein S 100 (melanom)?

Protein S 100 (melanom) analiza se koristi za dijagnostiku, procenu stadijuma bolesti i praćenje terapije melanoma. Ova analiza se preporučuje kod osoba koje imaju visok rizik od razvoja melanoma, poput onih sa svetlom kožom, ljudi koji su često izloženi suncu ili solarijumu, ili onih sa genetskom predispozicijom. Takođe, analiza se preporučuje kod osoba kod kojih je već dijagnostikovan melanom, kako bi se pratilo odgovaranje na terapiju.

Tumačenje rezultata

Povećani nivoi proteina S 100 ukazuju na to da su ćelije melanoma prisutne u telu. Međutim, povećani nivoi ovog proteina ne moraju nužno da znače da imate melanom. Druga stanja, poput nekih autoimunih bolesti ili upalnih procesa, takođe mogu uzrokovati povećanje ovog proteina. Stoga je ključno da rezultate analize tumači stručno medicinsko osoblje.

Pouzdanost analize proteina S 100

Jedna od prednosti analize proteina S 100 (melanom) je njena visoka senzitivnost. Ova analiza može otkriti čak i niske nivoe ovog proteina, što omogućava rano otkrivanje melanoma. Međutim, povišeni nivoi proteina S 100 mogu biti znak i nekih drugih bolesti. Zato je važno da se analiza proteina S 100 tumači u kontekstu drugih dijagnostičkih testova.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.