Politika Privatnosti

Ova politika privatnosti („Politika“) odnosi se na Laboratoriju IntroLab, sa sedištem u Beogradu, Juzni Bulevar 116, („mi“, „nas“, „naša“). Ova politika detaljno opisuje kako i zašto prikupljamo, koristimo i otkrivamo vaše podatke o ličnosti, sa ciljem da obezbedimo doslednost u zaštiti privatnosti i održimo naše usluge transparentnim i pouzdanim u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) Republike Srbije.

1. Opseg primene

Ova politika se primenjuje na sve podatke koje prikupljamo putem našeg sajta, putem usluga koje pružamo ili na bilo koji drugi način tokom interakcije sa vama. Naša politika se takođe odnosi na sve informacije koje prikupljamo sa naših partnera ili kroz treće strane koje su uključene u pružanje naših usluga. Mi smo posvećeni zaštiti vaših prava i obezbeđivanju usklađenosti sa svim relevantnim zakonskim zahtevima.

2. Vrste prikupljenih podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se odnose na sve informacije koje mogu biti korišćene za identifikaciju pojedinaca, uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, adresa stanovanja, poslovna adresa. Mi smo svesni važnosti privatnosti i u potpunosti razumemo potrebu za zaštitom ovih podataka.

3. Metode prikupljanja podataka o ličnosti

Mi prikupljamo vaše podatke na više načina. Ovo uključuje situacije kada koristite naš veb sajt, kada se prijavljujete za naše usluge, kada nas direktno kontaktirate ili kada koristite naše usluge. Naša namera je da uvek budemo transparentni o podacima koje prikupljamo, tako da možete napraviti informisane odluke o informacijama koje delite sa nama.

4. Osnovna načela obrade podataka

Obradjujemo vaše podatke u skladu sa načelima zakonitosti, poštenja i transparentnosti. Vaši podaci se prikupljaju samo za jasno definisane i legitimne svrhe i neće biti dalje obrađeni na način koji je suprotan tim svrhama. Obavezali smo se da će se obrada vaših podataka obavljati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu i poštovanje vaših prava.

5. Period zadržavanja podataka o ličnosti

Vaši podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koje su prikupljeni, a u skladu sa važećim zakonskim i regulativnim zahtevima. Ovo uključuje ispunjenje svih relevantnih zakonskih, računovodstvenih ili izveštajnih obaveza koje su nam nametnute.

6. Ciljevi i zakonitost obrade podataka o ličnosti

Koristimo vaše podatke u različite svrhe, što uključuje pružanje, poboljšanje i personalizaciju naših usluga, komunikaciju sa vama, ispunjenje naših zakonskih obaveza, i za ostale svrhe za koje imamo vašu saglasnost.

7. Dostupnost i deljenje podataka o ličnosti

Vaši lični podaci su vredni i držimo ih u najstrožoj poverljivosti. Ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne otkrivamo vaše podatke trećim stranama bez vaše saglasnosti, osim u slučajevima koji su predviđeni zakonom ili kada je to neophodno za ispunjenje naših usluga.

8. Mere zaštite podataka o ličnosti

Održavanje bezbednosti vaših podataka je od najveće važnosti za nas. Preduzimamo različite tehničke i organizacione mere zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

9. Prava pojedinaca na koje se podaci odnose

U skladu sa Zakonom, imate pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničenje obrade vaših podataka, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe imate pravo da se u svakom trenutku usprotivite obradi vaših podataka.

10. Postupak za ostvarivanje prava pojedinaca

Ako želite da ostvarite bilo koja od svojih prava, možete nas kontaktirati putem e-maila ili pisanim putem na adresu navedenu u odeljku „Kontakt podaci rukovaoca“. Naš tim je spreman da vam pomogne i odgovori na sva vaša pitanja.

11. Kontakt informacije rukovaoca podacima

12. Osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, možete se obratiti našem licu za zaštitu podataka na info@introlab.net.

Datum poslednje izmene: 22/05/2023

This site is registered on wpml.org as a development site.