Osmolalitet urina

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

720,00 rsd

Obrtno Vreme

3 dana

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Osmolalitet urina se meri u cilju određivanja koncentracije hemijskih supstanci u urinu. Ova analiza urina može biti ključna za dijagnozu različitih stanja, uključujući bolesti bubrega, srčane probleme i hormonalne poremećaje. Laboratorija Beograd, IntroLab, vam omogućava da ovu vrstu biohemijske analize urina uradite na brz i efikasan način.

Šta je osmolalitet urina?

Osmolalitet urina je mera koncentracije čestica u urinu. Ova koncentracija može biti veća ili manja od normalne, u zavisnosti od različitih faktora, uključujući hidrataciju, bolesti i upotrebu određenih lekova. Analiza osmolaliteta mokraće može pomoći lekarima da utvrde da li vaše telo pravilno balansira vodu i soli.

Kako se izvodi test?

Test obuhvata prikupljanje uzorka urina. Da bi se osiguralo da uzorak nije kontaminiran, koristi se metoda čistog hvatanja. Ova metoda uključuje upotrebu sterilnih maramica i specijalnog seta za prikupljanje mokraće.

Priprema za analizu osmolaliteta urina

Vaš lekar vam može savetovati da ograničite unos tečnosti 12 do 14 sati pre analize. Takođe, može biti potrebno da privremeno prestanete da uzimate određene lekove koji mogu uticati na rezultate. S tim u vezi, važno je da obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, uključujući biljne preparate i suplemente.

Tumačenje rezultata

Normalne vrednosti osmolaliteta urina variraju, ali se obično kreću između 50 i 1200 mOsm/kg. Ako je vaša vrednost veća od normalne, to može ukazivati na različita stanja, uključujući:

  • Addisonovu bolest
  • zatajenje srca
  • šok

S druge strane, niže od normalnih vrednosti mogu ukazivati na stanja kao što su:

  • dijabetes insipidus
  • prekomerni unos tečnosti
  • oštećenje bubrežnih tubula
  • teški pijelonefritis

Da li analiza osmolalitet urina nosi određene rizike?

Test osmolaliteta urina je bezbedan i ne nosi nikakve rizike. On uključuje normalno mokrenje, tako da ne bi trebalo da osetite nikakvu nelagodnost.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 3 dana

Priprema: Doneti svež, prvi jutarnji urin (srednji mlaz), u bočici za urin. Pre sakupljanja uzorka obaviti toaletu spoljnih genitalija. Minimalna kolicina urina potrebna za analizu je 10-15mL. Uzorak urina se mora analizirati u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Žene ne treba da sakupljaju urin za vreme menstruacije.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu