Osmolalitet seruma

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

720,00 rsd

Obrtno Vreme

3 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza osmolaliteta seruma je vrsta biohemijske analize krvi koja se koristi za procenu koncentracije rastvorenih čestica u krvnom serumu. Osmolalitet je mera osmotskog pritiska i odražava ravnotežu vode i rastvorenih supstanci u organizmu. Laboratorija Beograd, IntroLab, pruža uslugu analize osmolaliteta seruma kao deo rutinskog ispitivanja i praćenja pacijenata u medicinskoj praksi.

Zbog čega je analiza osmolaliteta seruma bitna?

Osmolalitet seruma se koristi za procenu hidratacije, ravnoteže elektrolita i funkcije bubrega. Merenje osmolaliteta može pružiti informacije o koncentraciji elektrolita, glukoze, uree i drugih supstanci u krvi, što pomaže u dijagnostici i praćenju različitih stanja kao što su dijabetes, poremećaji ravnoteže elektrolita, insuficijencija bubrega ili hiponatremija. Ovaj test može biti koristan i u postoperativnom praćenju, proceni ishoda terapije ili praćenju odgovora na određene lekove.

Važno je da se rezultati analize osmolaliteta seruma tumače u kontekstu kliničke slike i uzimaju u obzir druge laboratorijske i kliničke parametre. Stručnjaci u laboratoriji IntroLab pružaju precizne i pouzdane rezultate analize osmolaliteta seruma kako bi pomogli u postavljanju tačne dijagnoze i upravljanju zdravljem pacijenata.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 3 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.