NSE (pluća)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1500,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

U laboratoriji IntroLab u Beogradu, posvećeni smo pružanju najtačnijih i najpouzdanijih rezultata. Ako sumnjate na maligno oboljenje ili želite da pratite tok svog lečenja, zakazivanje NSE (pluća) testa može biti važan korak u upravljanju vašim zdravljem.

Šta je NSE (pluća)?

Neuron-specifična enolaza (NSE) predstavlja enzim predominantno prisutan u nervnim ćelijama i ćelijama neuroendokrinih tkiva. Njegova izuzetna distribucija čini ga čestim biomarkerom za određene vrste tumora, posebno u slučaju neuroendokrinih tumora i malih ćelijskih karcinoma pluća.

Zašto je merenje ovog parametra bitno?

Merenje NSE važno je za dijagnostikovanje i praćenje nekih vrsta raka. NSE je posebno koristan u slučajevima malih ćelijskih karcinoma pluća, gde visoki nivoi ovog enzima mogu ukazivati na progresiju bolesti. Pored toga, nivo NSE može biti povišen kod nekih drugih stanja, uključujući moždani udar, ozbiljne traume, epileptičke napade, i infarkt miokarda.

Nakon uspešno sprovedene terapije, predviđa se da će nivoi NSE u serumu opasti u periodu od približno 24 sata. Ako se koncentracije NSE ne smanje, to može biti pokazatelj da tumor nije reagovao na lečenje. Povećanje nivoa NSE može ukazivati na to da tumor napreduje ili, kod pacijenata koji su ranije imali negativne NSE vrednosti, na ponovnu pojavu bolesti.

Interpretacija rezultata NSE testa

Rezultati testa za neuron-specifičnu enolazu (NSE) mogu biti pod uticajem različitih faktora, što može dovesti do potencijalno lažno povišenih vrednosti, naročito ako se ne slažu sa kliničkim nalazima ili drugim testovima. Stanja kao što su epileptički napadi, povrede mozga, encefalitis i moždani udar mogu rezultirati lažno pozitivnim rezultatima ako se NSE koristi za dijagnozu ili praćenje raka. S druge strane, tumori koji proizvode NSE mogu biti izvor lažno pozitivnih vrednosti ako se NSE koristi kao pomoć u dijagnozi neuroloških oboljenja. Takođe, hemoliza, terapija inhibitorima protonske pumpe, hemolitička anemija, otkazivanje funkcije jetre i terminalna bubrežna insuficijencija mogu dovesti do lažno visokih vrednosti NSE.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.