Nikl

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3300,00 rsd

Obrtno Vreme

15 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza nikl je laboratorijska analiza krvi koja se koristi za određivanje koncentracije nikla u organizmu. Nikl je teški metal koji može biti prisutan u raznim izvorima, uključujući industrijska okruženja i životnu sredinu.

Ovaj test je važan za praćenje koncentracije nikla u krvi, posebno kod osoba koje su izložene povećanom riziku od kontaminacije istim. IntroLab, pouzdana laboratorija Beograd, pruža pouzdane rezultate ove analize, uz stručno tumačenje i savete našeg tima stručnjaka.

Analiza nikl – Klinički značaj

Povećana koncentracija nikla u krvi može izazvati širok spektar simptoma i uticati na različite organe i sisteme u telu. Toksični efekti nikla mogu se manifestovati kao:

  • Neurološki simptomi: Glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanje, nesanica i promene raspoloženja mogu biti posledica izloženosti visokim koncentracijama ovog metala.
  • Respiratorni simptomi: Suvi kašalj, dispneja (otežano disanje), cijanoza (plavljenje usled nedovoljne kiseonika u krvi), kao i plućna hemoragija i edem mogu se javiti kao rezultat izloženosti niklu.
  • Kardiovaskularni simptomi: Tahikardija (ubrzan rad srca) može biti prisutna kod osoba izloženih visokim koncentracijama.
  • Gastrointestinalni simptomi: Osobe izložene niklu mogu ispoljiti gastrointestinalne simptome kao što su mučnina, povraćanje i bol u stomaku.
  • Uticaj na organe: Nikl može imati štetan uticaj na organe poput bubrega, jetre i nadbubrežnih žlezda, što može dovesti do različitih poremećaja u njihovoj funkciji.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.