MUSK (antitela na mišićnu specifičnu tirozin kinazu)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3830,00 rsd

Obrtno Vreme

15 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

MUSK (antitela na mišićnu specifičnu tirozin kinazu) su bitan faktor u dijagnostici određenih neuromuskularnih bolesti. Precizna detekcija ovih antitela pomaže u dijagnostikovanju stanja poput miastenije gravis, često teške autoimune bolesti koja utiče na neuromuskularnu transmisiju. Laboratorija IntroLab u Beogradu pruža uslugu detekcije MUSK antitela, koristeći najmodernije metode koje omogućavaju visoku preciznost i pouzdanost rezultata, doprinoseći tačnosti dijagnoze i pravovremenoj intervenciji.

Šta su MUSK (antitela na mišićnu specifičnu tirozin kinazu)?

MUSK (antitela na mišićnu specifičnu tirozin kinazu) je jedan od ključnih proteina koji učestvuju u formiranju neuromuskularnih spojeva, mesta na kojima nervi prenose signale na mišiće da bi se izazvalo kretanje. MUSK antitela su autoantitela, tj. antitela koja napadaju sopstvene ćelije, a koja su usmerena protiv MUSK proteina. Prisustvo ovih antitela u krvi može biti indikator miastenije gravis (MG), gde imuni sistem napada sopstvene ćelije i tkiva.

Zašto je merenje MUSK-a bitno?

Testiranje na MUSK antitela se preporučuje kada postoji sumnja na MG, posebno ako su drugi testovi, poput testiranja na antitela acetilholinskog receptora (AChR), negativni. Miastenija gravis je neuromuskularna bolest koja dovodi do slabosti i brzog zamora mišića. Kod pacijenata sa MG, MUSK antitela mogu se naći kod otprilike 40-70% onih koji su negativni na AChR antitela.

Kada je potrebno uraditi ovaj test?

Ako imate simptome koji ukazuju na moguću MG, kao što su:

  • slabost mišića
  • brzi zamor
  • problemi sa gutanjem
  • dvostruki vid
  • problemi sa govorom

Kako se tumace rezultati?

Rezultati se obično interpretiraju u kontekstu simptoma pacijenta i rezultata drugih dijagnostičkih testova. MUSK antitela su jedan od nekoliko biomarkera koji mogu ukazati na MG. Važno je napomenuti da se MUSK antitela mogu naći i kod nekih drugih bolesti, pa je pažljiva interpretacija rezultata od ključne važnosti.

Kako se vrši analiza?

U IntroLab laboratoriji u Beogradu, analiza MUSK antitela se izvodi putem testa imunofluorescencije ili ELISA testa, koji mogu otkriti prisustvo ovih antitela u uzorku krvi.

Specifičnosti i podvrste analize

Iako je ELISA najčešće korišćena metoda, postoje i druge tehnike kao što su radioimunoanaliza (RIA) ili test imunofluorescencije, koje se mogu koristiti za detekciju MUSK antitela. Važno je da se ovi testovi obavljaju u specijalizovanim laboratorijama koje imaju neophodnu opremu i stručnjake.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.