Metanefrin free u plazmi

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

2700,00 rsd

Obrtno Vreme

8 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Analiza Metanefrina free u plazmi je složena dijagnostička procedura koja omogućava medicinskim stručnjacima da otkriju potencijalno ozbiljne zdravstvene probleme. Kao laboratorija koja teži da pruži sveobuhvatne informacije o različitim analizama, IntroLab želi da vas informiše o svim bitnim detaljima vezanim za ovaj test. Pridržavajući se najviših standarda, naša laboratorija pruža pouzdane i tačne rezultate koji pomažu u postavljanju pravovremenih dijagnoza.

Šta je metanefrin free u plazmi?

Metanefrin free u plazmi predstavlja koncentraciju slobodnih metanefrina u krvnoj plazmi. Metanefrini su metaboliti kateholamina – adrenalina i noradrenalina, hormona koji su od ključnog značaja za odgovor našeg organizma na stres. ‘Free’ u ovom kontekstu znači da se metanefrini nalaze slobodno u plazmi, a ne vezani za druge molekule.

Zašto je merenje metanefrina free u plazmi bitno?

Metanefrini se normalno nalaze u malim količinama u našem telu, ali povišene vrednosti mogu ukazivati na prisustvo pheochromocytoma, retkog tumora nadbubrežne žlezde koji prekomerno proizvodi kateholamine. Ovi tumori mogu izazvati ozbiljne simptome i komplikacije, uključujući visok krvni pritisak, znojenje, glavobolje i palpitacije srca.

Kada je potrebno uraditi anlizu metanefrina free u plazmi ?

Vaš lekar može preporučiti analizu metanefrina free u plazmi ukoliko imate simptome koji ukazuju na pheochromocytomu ili ako postoji sumnja na ovu bolest na osnovu drugih dijagnostičkih testova. Takođe, ovaj test može biti potreban za monitoring stanja pacijenata kod kojih je prethodno dijagnostikovana ova bolest.

Visoke vrednosti

Povišene vrednosti Metanefrina free u plazmi obično su indikator nekoliko potencijalnih zdravstvenih problema. To uključuje:

 • Pheochromocytom: Ovo je najčešći uzrok povišenih vrednosti Metanefrina free u plazmi. Pheochromocytoma je retki tumor nadbubrežne žlezde koji može dovesti do prekomerne produkcije kateholamina.
 • Paragangliom: Ovo su retki tumori koji se razvijaju u ćelijama ganglija, struktura koje su deo našeg autonomnog nervnog sistema. Ovi tumori takođe mogu proizvesti prekomerne količine kateholamina.
 • Neki lekovi: Određeni lekovi, kao što su triciklički antidepresivi, mogu dovesti do povišenih vrednosti metanefrina u plazmi.
 • Stresne situacije: Akutni stres može dovesti do prekomerne produkcije kateholamina, što može privremeno povećati nivo metanefrina u plazmi.

Niske vrednosti

Niske vrednosti Metanefrina free u plazmi obično se ne smatraju problematičnim, ali i dalje je važno razumeti moguće razloge ovih niskih vrednosti:

 • Normalna varijacija: Količina Metanefrina free u plazmi može varirati tokom dana, i niske vrednosti mogu biti samo pokazatelj normalne varijacije.
 • Efekat lekova: Neki lekovi mogu potencijalno smanjiti nivo metanefrina u plazmi.
 • Genetski faktori: Neki ljudi prirodno proizvode manje kateholamina, što može dovesti do nižih nivoa metanefrina u plazmi.

Svaki rezultat se mora tumačiti u kontekstu individualnog pacijenta, uzimajući u obzir njegovu medicinsku istoriju, trenutne simptome, kao i rezultate drugih relevantnih testova.

Povezanost sa drugim testovima

Testovi za metanefrine u plazmi često se koriste u kombinaciji sa drugim testovima kako bi se postavila tačna dijagnoza. Drugi testovi mogu uključivati:

 • Testovi urina: Mogu se koristiti za merenje nivoa kateholamina i metanefrina u urinu. Ovi testovi mogu biti posebno korisni za detektovanje epizodnih promena u proizvodnji kateholamina, koje se možda neće otkriti jednim testom krvi.
 • Radiografski testovi: Lekar može narediti CT ili MRI skeniranje da bi vizualizovao nadbubrežne žlezde ili druge delove tela gde bi mogli postojati tumori.
 • Genetsko testiranje: U nekim slučajevima, feohromocitom može biti povezan sa genetskim poremećajima. Genetsko testiranje može pomoći u identifikaciji ovih poremećaja.
 • Testovi za krvni pritisak: Pošto feohromocitom može uzrokovati visoki krvni pritisak, lekar može pratiti pacijentov krvni pritisak tokom vremena.

Uvek je važno da pacijenti razgovaraju sa svojim lekarima o svim testovima i procedurama kako bi razumeli šta svaki test podrazumeva i kako će rezultati uticati na njihov plan lečenja.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: EDTA-plazma (venska krv)

Obrtno vreme: 8 dana

Priprema: Vađenje krvi se obavlja nakon noćnog posta. Ako koristite lekove kao što su metildopa ili lekovi na bazi epinefrina, konsultujte se sa lekarom pre testiranja. Idealno, trebalo bi mirno sedeti 30 minuta pre vađenja krvi. Za uputstva o sakupljanju 24-časovnog urina, obratite se laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.