Magnezijum u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Magnezijum je esencijalni element koji ima važnu ulogu u ljudskom telu. Ovaj mineral je neophodan za produkciju energije u ćelijama, za normalnu funkciju kostiju, nerava i mišića. Stoga je analiza magnezijum u urinu važan test koji se koristi za dijagnostikovanje i praćenje niza poremećaja koji utiču na balans elektrolita i koji za posledicu imaju snižen ili povećan nivo ovog minerala. IntroLab laboratorija Beograd vam omogućava da na brz način dobijete rezultate ove biohemijske analize urina.

Kada je potrebno izmeriti magnezijum u urinu?

Ova analiza urina se obično vrši kod osoba koje imaju simptome niskog ili visokog nivoa magnezijuma u krvi, kao što su:

  • srčane aritmije
  • slabost
  • iritabilnost

Ovaj test se može koristiti i za praćenje efikasnosti terapije kod osoba koje primaju magnezijum-sulfat, posebno kod trudnica u preeklampsiji.

Koji se uzorak uzima za analizu?

Uzorak za analizu se uzima iz 24h urina. Rezultati su obično dostupni za jedan radni dan.

Šta je magnezijum?

Magnezijum je ključni faktor u velikom broju važnih enzimskih reakcija. Igra važnu ulogu u glikolizi, ćelijskom disanju i čini sastavni deo transmembranskog transporta kalcijuma. Magnezijum zajedno sa kalijumom predstavljaju glavne intracelularne katjone. Približno 60% magnezijumovih jona čuva se u kostima. Preostali deo je deo intermedijernog metabolizma, približno 70 % je prisutno u slobodnoj formi, dok je ostalih 30% vezano za proteine (posebno za albumin), citrate, fosfate i druge koji prave komplekse.

Zbog čega je bitno meriti magnezijum u urinu?

Određivanje nivoa magnezijuma u urinu je važno jer može pomoći u dijagnostikovanju različitih stanja. Na primer, nizak nivo magnezijuma (hipomagnezijemija) može biti povezan sa poremećajima u homeostazi drugih elektrolita (Ca, K, P), što može dovesti do srčanih aritmija, spazma koronarne arterije i mogućeg smrtnog ishoda ako se ne reaguje pravovremeno. S druge strane, visok nivo magnezijuma (hipermagnezemija) može se javiti kod akutnog i hroničnog zastoja bubrega, viška magnezijuma i kod oslobađanja magnezijuma iz intracelularnog prostora.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.