Litijum

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

380,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza litijum je biohemijska analiza krvi koji se koristi za procenu nivoa litijuma u istoj. Litijum, kao alkalni metal, često se koristi u terapiji za lečenje bipolarnog poremećaja. Ova analiza ima ključnu ulogu u praćenju koncentracije litijuma. Pomoću nje, lakarima je lakše da utvrde efikasnost terapije, te mogu pomoći pacijentima da održe optimalnu ravnotežu u organizmu.

IntroLab je pouzdana biohemijska laboratoriji Vračar. Kao takva, ona pruža usluge analize litijuma kao deo široke palete laboratorijskih analiza krvi.

Zašto je analiza litijum važna?

Precizna analiza litijuma je od izuzetne važnosti za pravilno upravljanje bipolarnim poremećajem. Ova analiza omogućava medicinskom timu da prati nivo litijuma u krvi pacijenta i prilagodi terapiju prema individualnim potrebama. Kroz redovno praćenje nivoa litijuma, mogu se identifikovati potencijalne promene ili neravnoteže koje mogu uticati na efikasnost terapije ili uzrokovati neželjene efekte.

Kada je ova analiza potrebna?

Redovno praćenje nivoa litijuma u krvi je važno prilikom terapije ovim lekom. Preporučuje se kontrola nivoa litijuma otprilike nedelju dana nakon početka terapije. Budući da litijum ima uski terapijski opseg, redovne kontrole nivoa leka u serumu ili plazmi su neophodne kako bi se održala optimalna koncentracija u organizmu.

Tumačenje rezultata

Normalni opseg se smatra onim u rasponu od 0,5 do 1,2 mmol/L. Unutar ovog opsega, većina ljudi ne pokazuje simptome toksičnosti ili neželjene efekte. Snižene vrednosti litijuma ukazuju na nedovoljnu dozu leka koja može rezultirati nedostatkom terapijskog efekta.

Povećana koncentracija litijumovih soli u krvi može izazvati toksičnost, što se manifestuje simptomima poput ataksije (gubitka koordinacije pokreta), nerazgovetnog govora i konfuzije. S obzirom na činjenicu da koncentracija litijuma u krvi može značajno varirati tokom vremena od trenutka primene leka, važno je kontrolisati nivoe litijuma u isto vreme svaki put prilikom analize. Preporučljivo je da se kontrola nivoa litijuma obavlja 8 do 12 sati nakon poslednje primenjene doze, kako bi se dobili pouzdani rezultati i omogućilo praćenje terapijskog odgovora.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.