Kreatinin u 24h urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza kreatinin u 24h urinu je laboratorijski test koji se koristi za procenu funkcije bubrega. Kreatinin je proizvod razgradnje kreatina. On se konstantno stvara u mišićima i izbacuje iz organizma preko bubrega. Rezultate analize kreatinina u 24-satnom uzorku mokraće možete dobiti uz pomoć IntroLab-a, koji je poznat kao vodeća biohemijska laboratorija Beograd.

Šta je kreatinin?

Kreatinin je mali molekul koji se konstantno stvara u mišićima kao proizvod razgradnje kreatina, molekula koji služi kao rezerva energije u mišićima. Kreatinin se izbacuje iz organizma preko bubrega, a njegova koncentracija u krvi i urinu može biti pokazatelj funkcije bubrega.

Zašto je merenje kreatinina bitno?

Merenje kreatinina je bitno jer može pomoći u proceni funkcije bubrega, dijagnostici nefroloških oboljenja, kao i praćenju efikasnosti terapije kod oboljenja i oštećenja bubrega. Povišeni nivoi kreatinina u krvi i urinu, na primer, mogu ukazivati na smanjenu funkciju bubrega.

Kod koga je indikovano merenje kreatinina?

Merenje kreatinina je indikovano u sledećim situacijama:

  • kao deo rutinskih medicinski pregled
  • kod osoba koje imaju znakove i simptome oboljenja bubrega
  • kod stanja koja mogu biti pogoršana bubrežnom disfunkcijom
  • kod osoba obolelih od bubrežnih oboljenja u cilju praćenja terapije i toka bolesti.

Kako se tumače rezultati?

Rezultati se, kao i kod ostalih analiza urina, tumače u kontekstu celokupne kliničke slike pacijenta. Povišene vrednosti kreatinina mogu ukazivati na smanjenu funkciju bubrega, dok snižene vrednosti mogu biti prisutne kod osoba sa relativno malom mišićnom masom. Takođe, smanjene vrednosti su uočljive i kod starijih osoba, ili kod osoba kod kojih je izvršena amputacija.

Kako se vrši analiza kreatinin u 24h urinu?

Ovaj tip biohemijske analize urina podrazumeva precizno sakupljanje mokraće tokom 24 sata. Sakupljanje se vrši odbacivanjem prve, koncentrovane porcije urina, prikupljanjem svih ostalih porcija urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom sledećeg dana. Mokraća se sakuplja u boce, napravljene specijalno za njeno 24-satno prikupljanje.

Koja je vrsta uzorka?

Za analizu kreatinina u 24h urinu potreban je uzorak urina koji se sakuplja tokom 24 sata.

Kreatinin analiza urina cena

U IntroLab laboratoriji možete uraditi ovaj test po pristupačnoj ceni od 150,00 rsd.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.