Kobalt

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3250,00 rsd

Obrtno Vreme

15 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza kobalt, kao deo šire biohemijske analize teških metala, se koristi za potvrdu potencijalne toksičnosti kobalta u organizmu, kao i za praćenje koncentracije kobalta kod osoba sa metalnim implantatima. Ovaj test se obavlja u prostorijama IntroLab, koja je jedna od vodećih laboratorija Beograd. Posetite nas i informišite se o postupku, pripremi, kao i o drugim detaljima povezanim sa ovim testom.

Šta je kobalt?

Kobalt je metal koji se može koristiti u različitim industrijama i materijalima, uključujući metalne implantate u ortopedskoj hirurgiji. Međutim, kod nekih ljudi može se javiti preosetljivost ili reakcija na kobalt, što može dovesti do potencijalne toksičnosti.

Kako se vrši uzorkovanje?

Analiza kobalta se vrši iz uzorka krvi u svrhu određivanja njegove koncentracije u organizmu. Ovim testom se potvrđuje prisustvo kobalta u telu, što može biti važno za procenu toksičnosti i utvrđivanje potrebe za dodatnim merama.

Kome je potrebna analiza kobalt?

Ova analiza se koristi za praćenje koncentracije kod osoba sa metalnim implantatima, kao što su veštački zglobovi ili proteze. Ovo je važno kako bi se osiguralo da koncentracija kobalta ostaje u bezbednom opsegu i da ne dolazi do neželjenih efekata ili komplikacija.

Tumačenje rezultata

Smanjene vrednosti ovog metala nisu od kliničkog značaja.

Koncentracije kobalta veće od 1.0 ng/ml mogu ukazivati na moguću okupacionalnu ekspoziciju ili ekspoziciju iz neposrednog okruženja. Važno je uzeti u obzir poreklo ekspozicije prilikom interpretacije rezultata.

Kada se kobalt uzima oralno, koncentracije veće od 5 ng/ml mogu ukazivati na značajnu ekspoziciju i potencijalnu toksičnost. Rezultati teški metali u krvi analiza, pa i ove, zahtevaju pažljivo praćenje i evaluaciju kako bi se procenila sigurnost i preduzele odgovarajuće mere.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Puna krv

Obrtno vreme: 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.