Klirens kreatinina

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

310,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Klirens kreatinina je laboratorijski test koji se koristi za procenu funkcije bubrega i procenu brzine kojom se kreatinin, otpadni produkt mišićnog metabolizma, izlučuje iz organizma putem bubrega. Ovaj test se često koristi kao pokazatelj efikasnosti filtracije bubrega i ukazuje na njihovu sposobnost da uklanjaju kreatinin iz krvi. Dostupan je kao deo spektra usluga privatne laboratorije Beograd, IntroLab, i kao takav spada u detaljne biohemijske analize urina.

Šta je kreatinin i klirens kreatinina?

Kreatin-fosfat u mišićima ima ulogu u proizvodnji energije za mišićne kontrakcije, ali se spontano pretvara u kreatinin, koji se izlučuje urinom iz organizma. Količina kreatinina koja se stvara zavisi od mišićne mase, koja može varirati u zavisnosti od faktora kao što su:

  • pol
  • životna dob
  • etnička pripadnost

Kreatinin se filtrira u bubrezima i izlučuje urinom.

Nivo kreatinina u krvi predstavlja ravnotežu između proizvodnje (koja zavisi od mišićne mase) i brzine izlučivanja urinom. Kod svake osobe, nivo kreatinina u krvi ostaje relativno stabilan dok je mišićna masa konstantna i dok je izlučivanje mokraćom normalno. Međutim, količina kreatinina koja se uklanja iz krvi zavisi od filtracione sposobnosti bubrega i brzine protoka krvi kroz njih.

Klirens kreatinina se računa na osnovu nivoa kreatinina u krvi i nivoa kreatinina u 24-časovnom urinu. Ovaj rezultat pruža procenu količine krvi koja je profiltrirana kroz bubrege tokom 24 sata. U kalkulaciju se takođe uključuju podaci kao što su visina i težina pacijenta.

Tumačenje rezultata

Niske vrednosti mogu biti rezultat:

  • Smanjenog protoka krvi kroz bubrege, što može biti uzrokovano bolestima srca, primenom određenih lekova ili stanjem šoka.
  • Različitih oboljenja bubrega koja narušavaju njihovu funkciju i ometaju filtraciju kreatinina.

Povišene vrednosti su retke, ali mogu se uočiti:

  • Tokom trudnoće, gde se fiziološki može javiti povećano izbacivanje kreatinina iz tela.
  • Prilikom konzumiranja velikih količina mesa, što može dovesti do privremenog povećanja nivoa ovog jedinjenja.

Važno je napomenuti da na rezultate klirensa kreatinina mogu uticati različiti lekovi, uključujući diuretike. Stoga, treba uzeti u obzir upotrebu lekova prilikom tumačenja rezultata.

Takođe, treba imati na umu da nepravilno sakupljanje 24-časovnog urina može dovesti do netačnih rezultata. Iz tog razloga je važno pažljivo pratiti uputstva za prikupljanje urina kako bi se osigurao integritet uzorka.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu