Kateholamini (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) u plazmi

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

4100,00 rsd

Obrtno Vreme

8 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

U laboratoriji IntroLab pružamo uslugu određivanja kateholamina u plazmi. Analiza kateholaminI u plazmi je test koji se koristi za merenje nivoa ovih ključnih neurotransmitera u krvnom toku.

Šta su Kateholamini u plazmi?

Kateholamini u plazmi predstavljaju grupu biogenih amina, uključujući adrenalin, noradrenalin i dopamin, koje se nalaze u cirkulaciji našeg tela. Ovi važni neurotransmiteri igraju ključnu ulogu u centralnom nervnom sistemu, ali i u mnogim drugim delovima tela.

Kateholamini su od suštinskog značaja za regulaciju brojnih fizioloških funkcija. Oni utiču na tonus glatkih mišića krvnih sudova, creva i bronhija, čime utiču na protok krvi i funkciju organa. Takođe, regulišu srčanu frekvenciju i kontraktilnost, što je ključno za održavanje krvnog pritiska i opskrbe tela kiseonikom i hranljivim materijama. Pored toga, kateholamini su uključeni u regulaciju metabolizma glukoze, što je važno za održavanje energetskog balansa u telu.

U cirkulaciji, kateholamini potiču uglavnom iz adrenalnih žlezda, koje se nalaze iznad bubrega. Kada je telo pod stresom, ove žlezde oslobađaju kateholamine u krvotok, gde oni putuju do različitih delova tela i utiču na različite fiziološke procese.

Zašto se radi analiza kateholamini u plazmi?

Analiza kateholamina u plazmi se koristi za detektovanje tumora koji luče kateholamine, kao što su feohromocitom, neuroblastom i paragangliom. Simptomi koji mogu ukazivati na potrebu za ovom analizom uključuju visok krvni pritisak praćen jakom glavoboljom, ubrzanim radom srca i preznojavanjem.

Kod koga se radi analiza?

Analiza se obično preporučuje osobama sa simptomima ili stanjima koja mogu ukazivati na probleme sa kateholaminima. Ovo može uključivati osobe sa hroničnim ili epizodičnim hipertenzijama, teškim glavoboljama, ubrzanim srčanim radom, znojenjem, kao i one sa dijagnozom feohromocitoma ili neuroendokrinih tumora.

Niske vrednosti

Niske koncentracije kateholamina u plazmi ili vrednosti unutar referentnih granica ne isključuju automatski postojanje bolesti. Na primer, kod pacijenata sa feohromocitomom ili neuroblastomom, mogu se javljati periodi visokog krvnog pritiska, dok u intervalima između ovih epizoda, nivoi kateholamina u plazmi mogu biti normalni ili čak sniženi.

Visoke vrednosti

Povišene koncentracije kateholamina u plazmi mogu se pojaviti kod određenih stanja kao što su feohromocitom, neuroblastom i paragangliom. Ipak, interpretacija ovih rezultata zahteva pažljiv pristup, jer razni faktori mogu dovesti do privremenog povećanja kateholamina u plazmi. Ovi faktori uključuju:

  • Stres
  • Uspravni položaj tela
  • Fizička aktivnost
  • Nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija)
  • Nizak volumen krvi (hipovolemija)
  • Izloženost hladnoći
  • Nedostatak kiseonika (hipoksija)
  • Stanja kao što su hipotireoza
  • Urođene srčane mane

Povišene vrednosti kateholamina u plazmi ne predstavljaju definitivan dokaz prisustva ili odsustva bolesti. Interpretacija rezultata ovog testa treba da bude urađena od strane lekara, uzimajući u obzir i druge dijagnostičke testove, kao i ukupnu kliničku sliku pacijenta.

Specifičnosti i podvrste analize

Postoje različite podvrste analize kateholamina u plazmi, u zavisnosti od specifičnih potreba pacijenta. Na primer, kod feohromocitoma, kao prva linija testova se obično određuju metanefrini iz krvi ili 24h urina. Ako ovi testovi ne isključe dijagnozu, tada se pristupa određivanju kateholamina iz 24h urina ili krvi.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: EDTA-plazma (venska krv)

Obrtno vreme: 8 dana

Priprema: Pre nego što se izvrši uzimanje uzorka krvi za analizu kateholamina, pacijentima se savetuje da se odmore i leže između 15 i 30 minuta. Dodatno, preporučuje se da izbegavaju konzumaciju hrane, kao i pušenje i konzumiranje kafe, čaja ili bilo koje druge namirnice ili pića koja sadrže kofein, najmanje 4 sata pre testiranja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.