Kalcijum u 24h urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

140,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza kalcijum u 24h urinu je vrsta laboratorijske analize koja se koristi za određivanje količine kalcijuma izlučenog u mokraći tokom perioda od 24 sata. Ova analizu obavlja biohemijska laboratorija Beograd, IntroLab, pružajući pritom tačne rezultate.

Šta je kalcijum?

Kalcijum je jedan od najvažnijih minerala u organizmu, od vitalnog značaja za održavanje zdravlja kostiju i normalnu funkciju nervnih i mišićnih ćelija. Analiza kalcijuma u 24h urinu omogućava procenu izlučivanja kalcijuma putem urina, što može pružiti informacije o ravnoteži kalcijuma u organizmu.

Kada se kalcijum u 24h urinu meri?

Ispitivanje kalcijuma u 24-satnom uzorku mokraće je indikovano u slučajevima sumnje na postojanje osteomalacije i/ili osteoporoze. Osteomalacija je bolest koja karakteriše mekšanje kostiju usled nedostatka ovog minerala i vitamina D. Osteoporoza, s druge strane, je stanje smanjene gustine kostiju i povećanog rizika od preloma.

Dodatno, ispitivanje kalcijuma u 24h urinu može biti korisno kod pacijenata sa poremećajima metabolizma kalcijuma, kao što su:

  • hiperkalcemija (povišen nivo kalcijuma u krvi)
  • hipokalcemija (snizak nivo kalcijuma u krvi).

Ova vrsta biohemijske analize urina se može primeniti i kod pacijenata sa bolestima bubrega kako bi se procenio proces izlučivanja kalcijuma putem urina.

Tumačenje rezultata

Rezultati analize kalcijuma u 24h urinu mogu biti izraženi u različitim jedinicama, kao što su miligrami po 24 sata (mg/24h) ili mikromoli po 24 sata (µmol/24h). Ovi rezultati mogu biti korisni u dijagnostici različitih stanja, kao što su poremećaji metabolizma kalcijuma, bolesti bubrega ili osteoporoza.

Snižene vrednosti mogu biti posledica nedostatka kalcijuma u ishrani, hormonalnih poremećaja ili smanjene apsorpcije kalcijuma u crevima.

S druge strane, povišene vrednosti mogu ukazivati na hiperkalcemiju, prekomernu apsorpciju kalcijuma ili nepravilno izlučivanje kalcijuma putem bubrega.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.