Interleukin 8

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

4300,00 rsd

Obrtno Vreme

20 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

Interleukin 8 analiza (IL-8) je postupak koji se izvodi u laboratorijima za imunološke analize krvi, poput laboratorije IntroLab, radi merenja nivoa IL-8 proteina u krvi pacijenta. IL-8 je vrsta hemokina koji se oslobađa tokom upalnih procesa kao odgovor na infekcije, povrede ili druge inflamatorne stimulanse.

Zbog čega je interleukin 8 analiza važna?

Ova analiza ima široku primenu u medicini i istraživanjima, jer nivoi IL-8 mogu pružiti informacije o prisustvu i stepenu inflamacije u organizmu. Takođe, mogu ukazivati na aktivnost upalnih procesa, kao i na određene bolesti ili stanja.

Kako izgleda analiza?

Uzimanje uzorka krvi za analizu interleukina 8 se obično vrši iz vene, a vađenje krvi se izvodi od strane obučenog medicinskog osoblja. Uzorak krvi se potom analizira u prostorijama naše privatne laboratorije Beograd.

Na šta ukazuju rezultati?

Rezultati analize Interleukina 8 mogu pružiti važne informacije o prisustvu i stepenu inflamacije.

Povišene vrednosti IL-8

  • Povišene vrednosti IL-8 mogu ukazivati na prisustvo akutne upale, kao što je akutna infekcija ili trauma.
  • Kod određenih zapaljenskih bolesti, kao što je reumatoidni artritis, povišene vrednosti IL-8 mogu biti indikativne za aktivnost bolesti.
  • U slučajevima određenih vrsta karcinoma, povišene vrednosti IL-8 mogu se povezati sa agresivnošću tumora i lošijim prognozama.

Snižene vrednosti IL-8

  • Snižene vrednosti IL-8 mogu ukazivati na odsustvo inflamatorne reakcije u organizmu.
  • U određenim slučajevima imunodeficijencija, snižene vrednosti IL-8 mogu biti povezane sa smanjenom sposobnošću organizma da se odupre infekcijama.

Kao i kod svih laboratorijskih analiza krvi, tumačenje rezultata interleukina 8 treba vršiti uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta i druge faktore.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 20 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.