Imunoglobulin G (IgG)*

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

710,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

U laboratoriji IntroLab, vršimo imunoglobulin G (IgG) analizu – dijagnostički test koji se primenjuje kod osoba sa znakovima i simptomima koji ukazuju na snižen ili povišen nivo imunoglobulina G, posebno kod pacijenata sa mutiplim mijelomom. Imunoglobulin G (IgG) analiza omogućava procenu nivoa IgG antitela u krvi. IgG je najzastupljenija klasa imunoglobulina u krvi i igra ključnu ulogu u imunološkom odgovoru organizma. Ova vrsta imunološke analize krvi može pružiti važne informacije o stanju imunološkog sistema, kao i identifikaciju poremećaja ili abnormalnosti.

U kojim slučajevima je imunoglobulin G (IgG) analiza indikovana?

Ispitivanje nivoa Imunoglobulina G (IgG) ima značajnu ulogu u proceni imunološkog sistema osobe. Utvrđivanje povišenih ili sniženih vrednosti ove klase imunoglobulina je osnova u dijagnostici i praćenju različitih bolesti i stanja.

Najčešće indikacije za vađenje krvi za analizu uključuju:

  • Imunodeficijencije: Određivanje IgG u krvi se često primenjuje kod osoba sa rekurentnim infekcijama respiratornog i digestivnog sistema organa, što može ukazivati na imunodeficijentne poremećaje.
  • Hronične infekcije i zapaljenska stanja: Ispitivanje IgG može biti korisno u proceni stanja kod hroničnih infekcija i hroničnih zapaljenskih stanja, pružajući informacije o imunološkom odgovoru organizma.
  • Poremaćaji centralnog nervnog sistema (CNS): Merenje nivoa IgG može biti od koristi kod stanja kao što su meningitis, encefalitis i multipla skleroza, gde se može detektovati lokalno stvaranje IgG u CNS-u.

Tumačenje rezultata

Snižene vrednosti IgG mogu ukazivati na:

  • Primarni imunodeficijentni sindrom: Na primer, selektivna IgG deficijencija, gde su nivoi IgG antitela ispod normalnih vrednosti, što može predisponirati osobu na česte infekcije.
  • Sekundarna imunodeficijencija: Na primer, kod pacijenata koji su podvrgnuti hemodijalizi ili imaju hroničnu bolest jetre, niske vrednosti IgG mogu biti prisutne zbog oštećenja imunološkog sistema usled tih stanja.

Povišene vrednosti IgG mogu ukazivati na:

  • Hronične infekcije: Na primer, povišene vrednosti IgG mogu biti posledica hronične bakterijske ili virusne infekcije kao što je infekcija HIV-om ili hepatitis.
  • Autoimune bolesti: Na primer, kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom, reumatoidnim artritisom ili Sjögrenovim sindromom, moguće su povišene vrednosti IgG antitela kao deo imunološkog odgovora na autoimune procese.

Ovi su samo neki primeri i važno je napomenuti da tumačenje rezultata IgG analize treba vršiti uzimajući u obzir celokupnu kliničku sliku i druge relevantne faktore. Samo stručni medicinski tim može pružiti preciznu dijagnozu i tumačenje rezultata na osnovu pojedinačnih slučajeva.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum, plazma, ili likvor.

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna. Međutim, važno je da obavestite medicinski tim o eventualnoj upotrebi imunosupresivne terapije ili lekova poput fenitoina i karbamazepina pre testiranja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.