IgG subklase (IgG 1, 2, 3, 4)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

4700,00 rsd

Obrtno Vreme

do 15 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

Analiza IgG subklasa je važan test koji se obavlja u laboratoriji IntroLab na Vračaru. Ova imunološka analiza krvi ima za cilj određivanje koncentracije IgG 1, 2, 3 i 4, koje su specifične vrste imunoglobulina G (IgG) prisutne u krvi.

Zašto je analiza IgG subklasa bitna?

Kao što smo napomenilu, ova analiza pruža informacije o koncentraciji pojedinačnih IgG subklasa u krvi. To je od velike važnosti za razumevanje imunološkog odgovora organizma i identifikaciju eventualnih poremećaja u imunitetu. Ova analiza može pomoći u dijagnostici imunoloških oboljenja, proceni rizika od infekcija i praćenju terapije kod određenih stanja.

Koje su indikaicje za analizu?

Merenje nivoa IgG subklase može biti indikovana:

  • Kod sumnja na imunološke poremećaje: Kod pacijenata sa simptomima i znacima koji ukazuju na poremećaj imunološkog sistema, evaluacija koncentracije IgG subklasa može pomoći u postavljanju dijagnoze.
  • U slučaju ponavljajuće infekcije: Ako pacijent često pati od ponavljajućih infekcija, analiza može otkriti smanjenu koncentraciju određenih subklasa IgG koje su od vitalnog značaja za efikasan imunološki odgovor.
  • U cilju praćenje terapije: Kod pacijenata koji se već leče za određene imunološke poremećaje, ovaj test se može koristiti za praćenje efikasnosti terapije i procenu odgovora na lečenje.

Ko vrši analizu IgG subklasa?

Analizu vrše laboratorijski tehničari. Naša laboratorija ima stručno osoblje i najsavremeniju opremu koja omogućava tačno i pouzdano izvođenje ove analize. Naš tim iskusnih medicinskih stručnjaka će pažljivo analizirati vaš uzorak krvi, a potom i interpretirati rezultate.

Kako se tumače rezultati analize IgG subklasa?

Rezultati analize IgG subklasa se tumače u skladu sa referentnim vrednostima određenim za svaku pojedinačnu subklasu IgG. Međutim, niska koncentracija određene subklase IgG može ukazivati na moguće imunološke nedostatke ili predispoziciju za infekcije. S druge strane, visoka koncentracija nekih subklasa IgG može biti povezana sa određenim imunološkim oboljenjima.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: do 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.