Hloridi u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza hloridi u urinu je važan test koji se koristi za procenu statusa elektrolita, acido-baznog statusa i balansa vode u organizmu. Ova analiza se obavlja u sklopu privatne laboratorije Beograd, IntroLab, a rezultate možete očekivati u toku istog dana.

Šta su to hloridi?

Hloridi su najvažniji anjoni u telesnim tečnostima i uglavnom se nalaze u ekstracelularnoj tečnosti. Oni se filtriraju u glomerulima bubrega i pasivno se reapsorbuju u tubulima zajedno sa natrijumom. Hloridi igraju ključnu ulogu u održavanju ravnomerne distribucije vode u organizmu, održavanju osmotskog pritiska i održavanju balansa anjon-katjon u ekstracelularnoj tečnosti.

Kada je analiza hloridi u urinu indikovana?

Ispitivanje hlorida je indikovano u slučajevima povraćanja, dijareje, elektrolitnog disbalansa kod pacijenata sa ICU (intenzivne nege) na dugotrajnoj terapiji. Promene koncentracije hlorida najčešće prate promene u koncentraciji natrijuma.

Tumačenje rezultata

Snižene vrednosti hlorida mogu se javiti u različitim situacijama. To može biti slučaj kod hiperhidratacije. Takođe, mogu se javiti kod sindroma prekomernog lučenja ADH (vazopresina). Povraćanje je još jedan uzrok sniženih vrednosti ovih anjona, kao i hronična respiratorna acidoza i gastrična lavaža. Nizak nivo hlorida može biti i posledica Addison-ove bolesti, gubitka soli u nefritisu i opekotina. Metabolička alkaloza je još jedan potencijalni uzrok, a u nekim slučajevima, terapija diureticima, intoksikacija bromidima i stanja povezana sa ekspanzijom volumena ekstracelularne tečnosti takođe mogu dovesti do sniženih vrednosti.

S druge strane, visoki novii hlorida se primećuju kod dehidratacije, renalne tubularne acidoze (hiperhloremijska metabolička acidoza) i akutnog zatajenje bubrega. Takođe, metabolička acidoza koja se povezuje sa dugotrajnim dijarejama i gubitkom natrijuma, bikarbonata može dovesti do povišenih vrednosti. One se mogu javiti i kod dijabetes insipidusa, adrenokortikalne hiperfunkcije, intoksikacije salicilatima, prekomerne infuzije izotoničnim rastvorom soli, kao i kod prekomernog unosa soli ishranom.

Važno je napomenuti da koncentracije hlorida određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Stoga je najbolje pratiti vrednosti hlorida jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultate testa treba interpretirati zajedno sa rezultatima celokupne biohemijske analize urina kao i kliničkom slikom pacijenta.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Najbolji uzorak urina za analizu je svež, prvi jutarnji urin (prvi mlaz) u sterilnoj bočici. Pre sakupljanja uzorka preporuka je da se ne sprovode higijenske mere pre samog uzorkovanja. Minimalna količina urina za analizu je 10-15ml. Urin dostaviti u roku od jednog sata u laboratoriju.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.