Hloridi u 24h urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

150,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza hloridi u 24h urinu je specifična analiza urina koji se koristi za procenu količine hlorida izlučenih u urinu tokom perioda od 24 sata. Ova analiza je ključna za procenu statusa elektrolita, acido-baznog statusa i balansa vode u organizmu, a dostupna je u IntroLab-u, koji je vodeća laboratorija Beograd.

Šta su hloridi?

Hloridi su najvažniji anjoni u telesnim tečnostima i uglavnom se nalaze u ekstracelularnoj tečnosti. Oni se filtriraju u glomerulima bubrega i pasivno se reapsorbuju u tubulima zajedno sa natrijumom. Hloridi igraju važnu ulogu u održavanju ravnomerne distribucije vode u organizmu. Takođe su bitni za održavanje osmotskog pritiska i održavanje balansa anjon-katjon u ekstracelularnoj tečnosti.

Zbog čega se hloridi u 24h urinu mere?

Ova anliza može biti korisna u dijagnostikovanju različitih stanja. Ovo uključuje poremećaje elektrolita, acido-bazne neravnoteže i određene bolesti bubrega. Ona isto može pomoći u identifikovanju uzroka abnormalnih nivoa hlorida u krvi, kao što su dehidratacija, bolesti bubrega, dijabetes insipidus, ili Addisonova bolest.

Napomene

Važno je napomenuti da priprema za ovu analizu zahteva sakupljanje svih količina urina koje osoba proizvede u periodu od 24 sata. Ovaj uzorak zatim se donosi u našu laboratoriju na analizu. Kao i kod sveukupne biohemijske analize urina, rezultate ove analize treba interpretirati u kontekstu celokupne kliničke slike pacijenta. Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj analizi, obratite se svom zdravstvenom radniku. Kao i kod svih laboratorijskih testova, moguće su varijacije u rezultatima analize zbog razlika u laboratorijskim tehnikama i opremi. Stoga je važno da rezultate interpretira stručnjak koji je upoznat sa specifičnostima laboratorije u kojoj je test izvršen.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.