Hemomycin (Azitromycin)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1750,00 rsd

Obrtno Vreme

do 15 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Alergologija

Hemomycin je antibiotik koji se koristi u lečenju raznih bakterijskih infekcija. Analiza Hemomycin (Azitromycin) u laboratoriji IntroLab u Beogradu je važna kako bi se utvrdila osetljivost bakterija na ovaj antibiotik i pravilno dozirala terapija.

Šta je Hemomycin (Azitromycin)?

Hemomycin, takođe poznat kao Azitromycin, predstavlja važan antibiotik iz familije makrolida, koji ima širok spektar delovanja protiv različitih bakterijskih patogena. Njegova primena je od suštinskog značaja u borbi protiv niza bakterijskih infekcija koje pogađaju različite delove ljudskog tela. Hemomycin je posebno efikasan u lečenju infekcija respiratornog trakta, kao što su bronhitis i upala pluća, kao i infekcija grla i uha. Takođe, pokazao se efikasnim u lečenju kožnih infekcija, uključujući i one uzrokovane bakterijom Staphylococcus aureus.

Hemomycin sprečava bakterije u proizvodnji proteina potrebnih za rast i razmnožavanje. Time pomaže imunološkom sistemu da eliminiše bakterijsku infekciju. Ovaj antibiotik pruža dugotrajnu zaštitu zahvaljujući dugom poluvremenu eliminacije iz organizma. To ga čini pogodnim za kraće terapijske režime.

Kada se radi analiza?

Analiza Hemomycin (Azitromycin) se radi kada postoji sumnja na bakterijsku infekciju koja može biti osetljiva na ovaj antibiotik. Ova analiza je od suštinske važnosti jer pomaže u identifikaciji i potvrđivanju prisustva bakterijske infekcije, kao i u određivanju osetljivosti bakterija na Hemomycin, što je ključno za odabir pravilnog terapijskog režima.

Pored inicijalne dijagnoze, analiza Hemomycin (Azitromycin) može biti korisna i u praćenju efikasnosti terapije Hemomycinom tokom vremena. Naime, redovnim monitoringom, lekari mogu pravovremeno uočiti bilo kakve promene u osetljivosti bakterija na antibiotik, što može ukazati na potrebu za prilagođavanjem doziranja ili čak promenom terapijskog režima.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: do 15 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu