Genetičke Analize

Otkrijte svoju genetičku priču: Detaljni uvidi kroz genetičke analize u IntroLab laboratoriji

Genetičke analize su testovi koji identifikuju promene u genima, hromozomima ili proteinima, nudeći ključan uvid u naš genetički profil. Ove analize mogu pomoći u otkrivanju naslednih bolesti, predviđanju rizika za razvoj određenih bolesti, određivanju terapije, pa čak i razumevanju Vašeg genetičkog porekla. Ove složene analize postaju sve značajniji alat u modernoj medicini, omogućavajući nam da shvatimo i odgovorimo na važna pitanja o našem zdravlju i naslednim bolestima. IntroLab Laboratorija Beograd pruža vrhunske analize ovog tipa s preciznošću i stručnošću. Naš stručni tim genetičara koristi najsavremeniju tehnologiju da bi obezbedio najpouzdanije rezultate. Bez obzira da li ste zainteresovani za proveru rizika, praćenje hroničnih bolesti, ili jednostavno želite da razumete svoje genetičko nasleđe, Introlab je tu da Vam pruži kvalitetne usluge.

Laboratorijski tehničar vrši genetičke analize
Istražite svoje genetičko nasleđe kroz precizne genetičke analize u IntroLab laboratoriji.

Vrste genetičkih analiza

Postoji veliki broj genetičkih analiza. One su raznolike i obuhvataju različite vrste testiranja u zavisnosti od cilja i vrste informacija koje se traže. Evo nekoliko ključnih vrsta ovih analiza:

  • Analiza jednog gena: Ovaj test se fokusira na specifični gen koji se sumnja da je uzročnik određene bolesti. Na primer, testiranje BRCA gena za rizik od raka dojke ili jajnika.
  • Panel gena: Ova vrsta analize istražuje niz gena za koje se zna da su povezani sa određenom bolešću ili stanjem.
  • Analiza celog genoma (whole genome sequencing, WGS): Ovaj test analizira sve 3 milijarde parova baza u ljudskom genetičkom kodu. Može otkriti širok spektar genetičkih varijacija, uključujući one koje su povezane sa bolestima.
  • Analiza celog eksoma (whole exome sequencing, WES): Ovaj test se fokusira na oko 1.5% genoma koje predstavljaju eksome (egzone), ili regije gena koje kodiraju proteine. Ove regije su često mesto genetičkih varijacija koje su povezane sa bolestima.
  • Analiza hromozoma ili citogenetske analize: Koriste se za proučavanje strukture i broja hromozoma, a mogu otkriti poremećaje kao što su Daunov sindrom.
  • Mitohondrijske DNK analize: Služe za proučavanje varijacija u mitohondrijskoj DNK, što može biti korisno za dijagnostikovanje određenih naslednih poremećaja.
  • Genetičke analize za farmakogenomiku: Ovi testovi mogu otkriti kako nečija genetička struktura uslovljava odgovor na lekove, što može biti korisno za personalizovanje terapije.
  • Faktori trombofilija: Analiziraju najčešće mutacije gene koje utiču na razvoj trombofilije, patološkog stanja koje se odlikuje povećanim rizikom ka stvaranju trombova.
  • Prenatalne i postnatalne analize gena: Ove analize se koriste za detekciju genetičkih poremećaja kod ploda i novorođenčadi.

Ovo su samo neke od vrsta genetičkih analiza. Koji test je najbolji za Vas zavisi od Vaših individualnih potreba, zdravstvenog statusa i medicinske istorije. Vaš lekar ili genetičar Vam može pomoći da odlučite koji test je najprikladniji za Vas.

Kome su namenjene analize gena?

Genetički testovi, koje naša laboratorija za genetiku u Beogradu nudi, se obavljaju u različitim životnim situacijama. Možda želite da proverite da li ste nosilac gena za određene nasledne bolesti ili bolje razumete rizik ka nekom oboljenju. Ovi testovi mogu biti ključni za bolje razumevanje Vašeg zdravlja, uticaja na Vaš odgovor na lekove, praćenje i upravljanje hroničnim bolestima. Ove analize se takođe koriste u prenatalnoj dijagnostici i onkologiji. Bez obzira na Vaše potrebe, naš tim stručnjaka je tu da Vam pomogne.

Kako se sprovode genetički testovi?

Za ovakavh tip analiza se najčešće od pacijenta uzma uzorak krvi. Međutim, postoji mogućnost i analiziranja brisa ili određenih tkiva. Ovaj proces je jednostavan i obično brz. Nakon uzorkovanja, naš tim stručnjaka izoluje DNK iz uzorka i provodi niz testova da identifikuje određene genetičke varijacije ili promene. Ovi testovi se sprovode pomoću najsavremenijih tehnologija kao što je sekvenciranje nove generacije. Nakon što se analiza završi, rezultati se interpretiraju u kontekstu Vaše medicinske istorije i drugih relevantnih informacija. Konačni izveštaj se potom vraća Vašem lekaru, koji će razgovarati sa Vama o rezultatima i sledećim koracima.

Koliko se čeka na rezultate?

Vreme potrebno za dobijanje rezultata genetičkih analiza varira, ali ih u proseku možete očekivati u roku od 2-4 nedelje. Ovo vreme omogućava našem timu da pažljivo analizira Vaš uzorak i obezbedi najpreciznije rezultate.

Unapređenje preventivne medicine kroz analize gena

Genetičke analize predstavljaju revoluciju u preventivnoj medicini, nudeći novu dimenziju personalizovane nege. Identifikacijom mutacija gena koje povećavaju rizik od određenih bolesti, poput srčanih bolesti, raka, dijabetesa, omogućavamo rano otkrivanje i pravovremenu intervenciju. Ovo unapređuje zdravstvenu zaštitu, doprinosi boljoj prevenciji bolesti i poboljšava kvalitet života pacijenata. Ove vrste analiza mogu predstavljati temelj za preventivne mere, omogućavajući individualizovani pristup zdravlju, baziran na genetičkom profilu svakog pojedinca.

Genetičke analize u personalizovanoj medicini

Testovi koji analiziraju gene igraju ključnu ulogu u razvoju personalizovane medicine—novog pristupa zdravstvenoj zaštiti koji je usredsređen na jedinstvene genetičke profile svakog pojedinca. Kroz analizu Vaše DNK moguće je identifikovati specifične mutacije koje utiču na to kako Vaše telo reaguje na određene lekove i terapije. Na osnovu ovih informacija, lekari mogu prilagoditi terapiju Vama, čime se poboljšava efikasnost iste, smanjuje rizik od neželjenih efekata i unapređuje Vaša zdravstvena zaštita. Zbog ovoga su analize koje se fokusiraju na gene neophodni alat u modernoj medicini.

Reproduktivno zdravlje i uloga analiza gena u istom

U kontekstu reproduktivnog zdravlja, sveobuhvatno genetičko ispitivanje pruža ključne informacije koje mogu uticati na planiranje porodice. Ono pomaže parovima da procene rizik od prenošenja određenih bolesti na svoje potomstvo. Na osnovu rezultata genetičkih testova, moguće je pružiti savetovanje pre i tokom trudnoće, čime se omogućava donošenje pravih odluka o budućim koracima. U ovo spadaju strategije za smanjenje rizika, kao što su in vitro oplodnja sa genetičkim skriningom embriona, ili neke druge.

Genetika i mentalno zdravlje

Sve više istraživanja ukazuje da postoji značajna uloga gena u mnogim mentalnim poremećajima. Stoga, testovi koji ispituju gene, njihove varijacije i mutacije, mogu pružiti uvid u individualni rizik za razvoj ovih poremećaja i pomoći u odabiru najefikasnijeg tretmana.

Međusobna povezanost nutrigenomike i genetičkih analiza

Genetička komponenta igra važnu ulogu u razvoju mnogih mentalnih poremećaja, poput depresije, šizofrenije, bipolarnog poremećaja i druge. Kroz analizu gena, moguće je identifikovati specifične varijacije istih koje mogu povećati rizik od razvoja ovih poremećaja. Ove informacije mogu biti od velikog značaja ne samo za razumijevanje individualnog rizika, već i za personalizaciju tretmana. Na osnovu dobijenih rezultata, lekari mogu odabrati terapiju koje će biti najefikasnije, smanjujući time rizik od neželjenih efekata i poboljšavajući ishod lečenja.

Genetički testovi i farmakogenomika

Farmakogenomika predstavlja krucijalan segment personalizovane medicine, istražujući interakciju između genetičkog profila pacijenta i njegove reakcije na lekove. Kroz analize gena, moguće je identifikovati varijacije gena koje mogu uticati na efikasnost i sigurnost terapije. Ovo omogućava lekarima da prilagode terapiju na osnovu genetičke konstitucije pacijenta, optimizujući efikasnost lečenja i minimizujući rizik od neželjenih efekata. Na taj način, ova vrsta testova omogućava personalizovanu terapiju, te najefikasniji i najsigurniji izbor leka za svakog pacijenta, čime se podiže standard zdravstvene zaštite.

Zašto je IntroLab najbolji izbor za sve vrste genetičkih analiza?

U IntroLab laboratoriji, koristimo najsavremenije tehnologije i pružamo stručnu interpretaciju rezultata. Naš stručni tim, na čelu sa izvrsnim genetičarem, je posvećen pružanju individualnog pristupa svakom pacijentu, uz strogo poštovanje privatnosti i poverljivosti. Posvećeni smo pružanju najkvalitetnijih genetičkih analiza. Naš cilj je da svaki pacijent ima jasne, tačne i razumljive informacije o svom genetičkom profilu. Bilo da je u pitanju rano otkrivanje bolesti, personalizovana medicina, reproduktivno zdravlje, mentalno zdravlje, nutrigenomika ili farmakogenomika, IntroLab je tu da Vam pruži pouzdane genetičke analize koje Vam mogu pomoći da bolje razumete svoje zdravlje i donesete prave odluke o zdravstvenoj zaštiti. Kontaktirajte nas za više informacija i otkrijte zbog čega je IntroLab Laboratorija Beigrad renomirana laboratorija na Vračaru!

Opširnije

Ostvarite 10-20% popusta na sve laboratorijske analize