FT3 (slobodni T3)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

600,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Kada je u pitanju održavanje optimalnog zdravlja, ključno je razumeti vitalne pokazatelje zdravlja našeg tela. Jedan od tih pokazatelja je nivo FT3, poznat i kao slobodni trijodtironin, u našem krvotoku. U laboratoriji IntroLab u Beogradu, naš tim stručnjaka je posvećen pružanju preciznih analiza poput FT3 (slobodni T3) testa, pomažući vam da bolje razumete i upravljate svojim zdravljem.

Šta je FT3 (slobodni T3)?

Slobodni T3 (FT3) predstavlja jedan od dva primarna hormona koja proizvodi štitasta žlezda, drugi je tiroksin (T4). Većina T3 u organizmu nastaje konverzijom T4 u T3, proces koji se odvija u različitim delovima tela, uključujući jetru i bubrege. Trijodtironin, ili T3, je biološki aktivan hormon koji igra centralnu ulogu u regulaciji različitih funkcija u telu.

Aktivna forma hormona

Iako se mala količina T3 proizvodi direktno u štitastoj žlezdi, većina (oko 80%) T3 u telu nastaje konverzijom T4, drugog hormona štitaste žlezde, u periferiji – u delovima tela izvan štitaste žlezde kao što su jetra i bubrezi. Pošto je T3 aktivni oblik hormona, njegov nivo može biti ključan za razumevanje funkcionisanja štitaste žlezde.

Slobodni vs vezani hormon

Termin „slobodni“ u kontekstu slobodnog T3 odnosi se na to što ovaj hormon nije vezan za proteine u krvi. Dok je većina hormona štitaste žlezde u krvi vezana za proteine, što znači da nisu dostupni za interakciju sa ćelijama, slobodni T3 nije vezan i može nesmetano da putuje do ćelija gde ispoljava svoje delovanje. Ovo ga čini važnim pokazateljem za osobe sa određenim stanjima štitaste žlezde, budući da ukazuje na količinu aktivnog hormona dostupnog organizmu.

Varijacije u nivoima FT3

Nivoi FT3 mogu varirati u zavisnosti od doba dana. Obično su najviši ujutru, a najniži popodne i uveče. Ovo može biti važno za osobe koje se podvrgavaju FT3 (slobodni T3) analizi, jer bi trebalo da uzmu u obzir vreme dana kada se testira.

Uticaj drugih faktora na nivo FT3

Važno je znati da nivoi FT3 mogu biti povišeni i u situacijama koje nisu direktno povezane sa radom štitaste žlezde. Na primer, trudnoća, upotreba određenih lekova, i određena oboljenja jetre mogu uticati na FT3 nivoe. Zbog toga je preporučljivo da pre analize razgovarate sa svojim lekarom o svim faktorima koji bi mogli uticati na rezultate.

Kada se radi FT3 (slobodni T3) analiza?

FT3 test je precizan pokazatelj funkcije štitaste žlezde, nezavisan od promena koncentracija i vezujućih sposobnosti vezujućih proteina. Test se koristi kada se sumnja na poremećaje štitaste žlezde, uključujući hipertireozu i hipotireozu, pružajući bitne informacije za diferencijalnu dijagnozu ovih stanja. Takođe, FT3 test je ključan u identifikaciji T3 tireotoksičnosti, stanja karakterisanog prekomernim nivoom hormona T3 u krvi. Ovaj test ne samo da pomaže u dijagnozi, već i u praćenju efikasnosti terapije, omogućavajući prilagođavanje plana lečenja prema potrebama pacijenta.

Šta znače rezultati FT3 (slobodni T3) analize?

Rezultati FT3 analize mogu biti normalni, povišeni ili sniženi.

  • Normalni nivoi FT3 variraju, ali obično se kreću u rasponu od 2.0 do 4.4 pg/ml.
  • Povišeni nivoi FT3 mogu ukazivati na hipertireozu, stanje u kojem štitna žlezda proizvodi previše hormona. Simptomi hipertireoze uključuju ubrzan rad srca, nervozu, gubitak težine, i intoleranciju na toplotu.
  • Sniženi nivoi FT3 mogu ukazivati na hipotireozu, stanje u kojem štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona. Simptomi hipotireoze uključuju umor, povećanje težine, suvu kožu, i intoleranciju na hladnoću.

Varijacije u testovima

Važno je napomenuti da rezultati testa za FT3 mogu varirati zavisno od laboratorije i metoda koje koriste. Testovi različitih proizvođača mogu dati različite rezultate zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Iz tog razloga, najbolje je pratiti vrednosti FT3 istom metodom, tj. u istoj laboratoriji, kako bi se osigurala doslednost rezultata.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Priprema za FT3 test može zavisiti od terapije koju koristite. Ako uzimate hormone štitne žlezde, uzorak krvi se obično uzima pre sledeće doze. Ako niste na terapiji, posebna priprema nije potrebna, mada se uzorkovanje ne preporučuje odmah posle obroka. Ukoliko patite od akutne bolesti, testiranje se može odložiti dok se ne oporavite. Konsultujte se sa lekarom o vremenskom planiranju testiranja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.