Fosfor neorganski u 24h urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

140,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza fosfor neorganski u 24h urinu je važna metoda koja se koristi zajedno sa merenjem kalcijuma i drugih parametara radi postavljanja dijagnoze osteoporoze/osteomalacije. Fosfor je esencijalni mineral koji ima ključnu ulogu u izgradnji kostiju i održavanju njihove čvrstoće. Merenje koncentracije fosfora neorganskog u urinu tokom 24 sata može pružiti korisne informacije o metabolizmu ovog minerala u organizmu, posebno u kontekstu bolesti kostiju. Samo merenje možete izvršiti u IntroLab-u, koja je jedna od vodećih laboratorija Beograd.

Kada se meri fosfor neorganski u 24h urinu?

Analiza je indikovana u slučajevima sumnje na osteoporozu/osteomalaciju i prisustvo promena na kostima kao što su metastaze. Osteoporoza je stanje karakterisano smanjenom gustinom kostiju i povećanim rizikom od preloma, dok je osteomalacija poremećaj mineralizacije kostiju koji se javlja kao posledica nedostatka fosfora i vitamina D. S tim rečeno, ova analiza može pomoći u proceni ravnoteže fosfora u organizmu i identifikaciji mogućih disbalansa koji mogu biti povezani sa ovim stanjima.

Na šta ukazuju snižene vrednosti?

Niske vrednosti neorganskog fosfora mogu biti povezane sa sledećim poremećajima:

  • Deficijencija vitamina D
  • Primarni i sekundarni hiperparatireoidizam
  • Određena bubrežna oboljenja (Fanconi sindrom, renalna tubularna acidoza)
  • Upotreba glukokortikoida i parathormona, koji mogu izazvati mobilizaciju neorganskog fosfora iz kostiju i povećanu sekreciju preko bubrega
  • Upotreba antacida, diuretika i dugotrajna terapija steroidima, koji mogu dovesti do značajnog sniženja nivoa ovog minerala (hipofosfatemija)

Nedostatak fosfora u organizmu može se manifestovati kroz različite znakove i simptome koji mogu uticati na neuromuskularni, neuropsihijatrijski, gastrointestinalni, skeletni i kardiopulmonarni sistem.

Na šta ukazuju povišene vrednosti?

Povišene vrednosti neorganskog fosfora u urinu mogu se sresti u sledećim situacijama:

  • Prekomerna ishrana bogata fosforom
  • Poremećaji metabolizma fosfora usled bubrežne bolesti
  • Hormonalni disbalansi (hipoparatiroidizam ili hipertiroidizam)
  • Osteoporoza ili osteomalacija
  • Povećana aktivnost ili stres na kostima

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.