Fizičko hemijska analiza urina sa sedimentom

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

280,00 rsd

Obrtno Vreme

2h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Fizičko hemijska analiza urina sa sedimentom je standardna laboratorijska analiza koja se obavlja u dijagnostičke, preventivne, ali i kontrolne svrhe. Ova analiza nam daje uvid u različite parametre urina, poput njegove boje, providnosti, specifične težine, pH vrednosti, kao i prisustvo različitih hemijskih komponenti i ćelija. Ukoliko razmišljate o zakazivanju ove analize u laboratoriji IntroLab u Beogradu, ovaj tekst će vam pružiti sve potrebne informacije o pripremi, izvođenju i tumačenju rezultata.

Šta podrazumeva fizičko hemijska analiza urina sa sedimentom?

Fizičko hemijski pregled urina sa sedimentom podrazumeva proučavanje fizičkih, hemijskih i bioloških karakteristika urina. Analiza se sastoji iz dva dela:

Fizičko hemijski pregled urina

Kao što je prethodno navedeno, fizičko-hemijski pregled urina je osnovna dijagnostička analiza koja daje dragocene informacije o stanju mokraćnih organa, kao i drugih sistemskih stanja organizma.

 • Boja urina: Boja urina varira od svetložute do tamnožute, u zavisnosti od hidratacije tela. Međutim, neobične boje poput crvene, zelene, plave, tamno smeđe ili crne mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme ili konzumiranje određenih lekova i hrane.
 • Providnost urina: Normalno, urin bi trebao biti bistar. Zamagljen ili mutan urin može biti znak infekcije, prisustva kristala, belančevina ili drugih supstanci.
 • Specifična težina urina: Ova vrednost nam govori o koncentraciji soli i drugih supstanci u urinu. Ona varira u zavisnosti od količine unesenih tečnosti i soli, a nepravilnosti mogu ukazivati na probleme sa bubrezima.
 • pH vrednost urina: pH urina se kreće između 4,5 i 8,0, a zavisi od dijete i metabolizma. Povišen pH može ukazivati na urinarne infekcije, dok smanjen pH može ukazivati na metaboličku acidozu.
 • Prisustvo glukoze: Glukoza se normalno ne detektuje u urinu. Njeno prisustvo često ukazuje na dijabetes ili druge metaboličke poremećaje.
 • Prisustvo belančevina: U malim količinama, belančevine se mogu pojaviti u urinu nakon intenzivnog fizičkog rada, ali njihovo konstantno prisustvo može ukazivati na bubrežnu bolest.
 • Prisustvo ketona: Ketoni su nusproizvodi razgradnje masti. Njihovo prisustvo u urinu može biti znak dijabetesa, gladovanja ili prekomerne konzumacije alkohola.
 • Prisustvo bilirubina i urobilinogena: Bilirubin je produkt razgradnje hemoglobina, a njegovo prisustvo u urinu može ukazivati na bolesti jetre ili žučne kese. Urobilinogen je proizvod razgradnje bilirubina koji se normalno nalazi u malim količinama u urinu. Povećane vrednosti mogu biti znak oštećenja jetre ili povećanog razaranja crvenih krvnih zrnaca.
 • Prisustvo nitrita: Nitriti u urinu su često znak bakterijske infekcije mokraćnog sistema.

Mikroskopski pregled urina (Sediment urina)

Mikroskopski pregled sedimenta urina je integralni deo urinarnog testa i može pružiti brojne važne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta. U ovoj fazi analize, proučavaju se različite komponente koje se mogu pronaći u sedimentu urina. Neka od njih su:

 • Ćelije: Postoje tri glavne vrste ćelija koje se mogu naći u urinu – eritrociti (crvena krvna zrnca), leukociti (bela krvna zrnca) i epitelne ćelije. Povećan broj eritrocita može ukazivati na povrede ili bolesti bubrega, mokraćnog mehura ili uretre. Leukociti su pokazatelji infekcije ili inflamacije u mokraćnom sistemu. Epitelne ćelije normalno se izlučuju iz mokraćnih kanala, ali njihov povećan broj može ukazivati na probleme kao što su oštećenje tkiva ili tumori.
 • Cilindri: Cilindri su strukture proteina koje se formiraju unutar nefrona, funkcionalnih jedinica bubrega. Postoje različiti tipovi cilindara (hidalinski, granularni, eritrocitski, itd.), a njihovo prisustvo u većem broju često ukazuje na bolest bubrega.
 • Kristali: Kristali u urinu formiraju se kada se metabolički produkti izlučuju u urin i počnu da se kristalizuju. Postoji mnogo vrsta kristala, a neki od njih mogu ukazivati na određene medicinske probleme. Na primer, kristali oksalata mogu ukazivati na prisustvo bubrežnih kamenaca, dok kristali cistina mogu biti znak retke genetske bolesti – cistinurije.
 • Bakterije, gljivice i paraziti: Prisustvo ovih mikroorganizama može ukazivati na infekciju mokraćnog sistema. Na primer, Escherichia coli je najčešći uzročnik urinarnih infekcija.

Kada se radi fizičko hemijska analiza urina sa sedimentom?

Ova analiza se često radi kao deo rutinskog medicinskog pregleda, ali se može preporučiti i kada pacijent ima simptome kao što su bol pri mokrenju, promene u učestalosti mokrenja, promene u boji ili mirisu urina, bolovi u donjem delu leđa ili boku, ili kada postoji sumnja na određene bolesti.

Priprema za analizu

Idealno je da se urin prikupi odmah po buđenju, jer je jutarnji urin koncentrovaniji i sadrži najviše metaboličkih produkata. Ovaj uzorak je najreprezentativniji. Uzorak urina treba da bude „srednji mlaz“. Odnosno, trebate početi mokrenje u toalet, a zatim sredinu mlaza uhvatiti u sterilnu posudu. Ovo se radi kako bi se minimalizovala kontaminacija uzorka bakterijama iz mokraćnog kanala.

Nije potrebno držati se posebne dijete pre analize, ali izbegavajte prekomernu konzumaciju tečnosti neposredno pre testa, jer to može razrediti urin. Takođe, izbegavajte konzumiranje namirnica i lekova koji mogu promeniti boju urina (cvekla, borovnice, određeni lekovi).

Čuvanje i dostavljanje uzorka urina

Veoma je bitno obratiti pažnju na način na koji se čuva i transportuje uzorak urina, jer ovi faktori mogu uticati na tačnost rezultata analize. Uzorak urina treba dostaviti u laboratoriju što je pre moguće. Ako se urin čuva na sobnoj temperaturi, analiza treba da se izvede najkasnije 2 sata nakon uzimanja uzorka. Ako nije moguće odmah dostaviti uzorak, urin se može čuvati u frižideru (na temperaturi između 2 i 8°C) najviše 6-8 sati.

Duže zadržavanje uzorka urina može dovesti do lažnih rezultata iz više razloga:

 • Dezintegracija ćelija: Leukociti (bela krvna zrnca) i eritrociti (crvena krvna zrnca) mogu se razgraditi (dezintegrirati) ako urin stoji predugo. To može dovesti do smanjenja njihove koncentracije u uzorku i time uticati na tačnost rezultata.
 • Proliferacija bakterija: Ukoliko se urin ostavi na sobnoj temperaturi, bakterije prisutne u uzorku mogu se brzo razmnožavati, što može dovesti do lažno povećanih vrednosti broja bakterija u uzorku.
 • Degradacija glukoze: Bakterije prisutne u urinu mogu razgraditi glukozu. Ako se urin čuva predugo, može doći do smanjenja koncentracije glukoze u uzorku, što može uticati na rezultate analize.
 • Promena pH vrednosti: Kada bakterije razlažu ureu, nastaje amonijak. Ovo može dovesti do povećanja pH vrednosti urina, što može promeniti izgled kristala u urinu i uticati na otkrivanje određenih supstanci.

Specificnosti i podvrste analize

Pored fizičko hemijske analize urina sa sedimentom, moguće su i neke specifičnije analize, kao što su mikrobiološka analiza urina (urokultura), testovi na droge, test na trudnoću u urinu, testovi za detekciju određenih proteina ili hormona.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 2h

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.