Cystatin C

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1900,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Dobro funkcionisanje bubrega je ključno za naše zdravlje. Cystatin C analiza pruža važne informacije o filtraciji bubrega. U Beogradu, laboratorija IntroLab je vodeća u pružanju ove analize.

Šta je Cystatin C?

Cystatin C je biomarker male molekulske težine (13.4 kDa) koji se koristi za procenu bubrežne funkcije. Ovaj protein proizvode sve nukleusne ćelije konstantnom brzinom. Iz plazme se Cystatin C eliminiše putem glomerularne filtracije, a zatim se potpuno metaboliše u proksimalnim tubulima bubrega. Jedna od ključnih karakteristika Cystatin C-a je to što se normalno ne izlučuje putem tubula, što znači da ga nema u urinu zdravih osoba.

Zašto se radi Cystatin C analiza?

Cystatin C test je ključan za procenu brzine glomerularne filtracije (GFR), što je važan parametar u oceni funkcije bubrega. Kada su bubrezi zdravi, koncentracija Cystatin C-a u krvi je stabilna. Međutim, kada dođe do smanjenja bubrežne funkcije i smanjenja GFR-a, koncentracija Cystatin C-a u krvi se povećava, što može ukazivati na prisustvo bubrežne disfunkcije ili oštećenja.

Kada se radi analiza?

Cystatin C analiza se obično preporučuje u sledećim situacijama:

  • Kada postoji sumnja na bolest bubrega, kao što su hronična bolest bubrega, oštećenje bubrega ili inflamacija bubrega.
  • Kada su standardni testovi na kreatinin nepouzdani, što se može desiti kod određenih medicinskih stanja kao što su ciroza jetre, malnutricija ili kod osoba koje se bave bodibildingom.
  • Kod pacijenata kod kojih su testovi na eGFR (procenjena brzina glomerularne filtracije), kreatinin ili albumin u urinu normalni ili granično povećani, ali se i dalje sumnja na oštećenje bubrega.

Tumačenje rezultata

Tumačenje rezultata Cystatin C analize uključuje procenu nivoa ovog proteina u krvi i njegovu vezi sa funkcijom bubrega. Ključne tačke za tumačenje rezultata su:

  • Normalne vrednosti: Uobičajene vrednosti Cystatina C se obično kreću između 0.5-1.0 mg/L, ali se mogu razlikovati u zavisnosti od laboratorije i faktora kao što su pol i starost pacijenta.
  • Povećane vrednosti: Povišene koncentracije mogu ukazivati na smanjenje brzine glomerularne filtracije (GFR) i bubrežnu disfunkciju. To može biti posledica stanja kao što su hronična bolest bubrega, akutno oštećenje bubrega, dijabetes, hipertenzija ili drugi faktori koji utiču na funkciju bubrega.
  • Snižene vrednosti: Snižene vrednosti Cystatina C nemaju dijagnostički značaj i obično ne ukazuju na bubrežne probleme. U nekim slučajevima, snižene vrednosti mogu biti povezane sa faktorima kao što su povećana mišićna masa ili trudnoća.
  • Kombinacija sa drugim markerima: Ponekad se Cystatin C analiza kombinuje sa drugim markerima bubrežne funkcije, kao što je kreatinin, radi dobijanja kompletnije slike o stanju bubrega.

Prednosti Cystatin C testa u odnosu na druge markere

Cystatin C test ima nekoliko prednosti u odnosu na druge markere bubrežne funkcije. Za razliku od kreatinina, nivo Cystatina C u krvi nije povezan sa polom, mišićnom masom, starošću, rasom ili dijetetskim navikama. Ovo znači da varijacije u ovim faktorima neće uticati na rezultate Cystatin C testa, što ga čini pouzdanijim markerom za procenu bubrežne funkcije.

U poređenju sa kreatininom i eGFR (procenjena brzina glomerularne filtracije), Cystatin C pruža precizniju sliku o stanju bubrega. Kreatinin i eGFR mogu biti nepouzdani u određenim situacijama, kao što su ciroza jetre, malnutricija ili kod osoba koje se bave bodibildingom. U ovim slučajevima, analiza Cystatina C može pružiti tačnije informacije o bubrežnoj funkciji, što omogućava bolje upravljanje i praćenje bubrežnih bolesti.

Važnost doslednosti i konteksta u tumačenju rezultata Cystatin C testa

Važno je istaći da se rezultati Cystatin C analize mogu razlikovati kada se izvode u različitim laboratorijama. Ove varijacije mogu biti rezultat različitih metoda i specifičnosti testova koje koriste različiti proizvođači. Iz tog razloga, preporučljivo je da se vrednosti Cystatin C-a prate u istoj laboratoriji, kako bi se obezbedila doslednost rezultata.

Takođe, rezultati Cystatin C testa ne predstavljaju definitivan dokaz prisustva ili odsustva bolesti. Oni su samo jedan deo šire slike i treba ih tumačiti u kontekstu drugih dijagnostičkih testova i kliničke slike pacijenta. Ove informacije omogućavaju zdravstvenim stručnjacima da donesu najprecizniju dijagnozu i odrede najefikasniji plan lečenja.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.