CYFRA 21-1 (pluća)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1450,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

CYFRA 21-1 je specifičan tumor marker koji se koristi u dijagnostici i praćenju nemikrocelularnog karcinoma pluća. Ova analiza koju je moguće uraditi unutar privatne laboratorije Beograd, IntroLab, je od suštinskog značaja za medicinsku zajednicu i pacijente, jer pruža dragocene informacije o stanju bolesti, efikasnosti terapije i mogućim recidivima.

Šta je CYFRA 21-1?

CYFRA 21-1 je fragment citokeratina 19, proteina koji je prisutan u epitelu. Kada se ćelije raka formiraju i razvijaju, njegovi nivoi u krvi mogu se povećati. Ova analiza je posebno korisna za nemikrocelularni karcinom pluća, ali se takođe može koristiti za praćenje nekih oblika uroloških, ginekoloških i gastrointestinalnih tumora.

Zašto je merenje CYFRA 21-1 bitno?

Merenje nivoa ovog tumor markera u krvi može pomoći u praćenju odgovora na terapiju kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća. Takođe, može biti korisno u otkrivanju recidiva bolesti, kao i u postavljanju dijagnoze iste.

Kod koga je analiza indikovana?

Ova analiza krvi se preporučuje osobama kod kojih je dijagnostikovan nemikrocelularni karcinom pluća. Ona se obično vrši pre početka terapije i periodično tokom terapije kako bi se procenio odgovor organizma na lečenje.

Kako se tumače rezultati?

Rezultati treba da se tumače u kontekstu celokupne kliničke slike pacijenta, uključujući druge laboratorijske nalaze i dijagnostičke procedure. Samostalna interpretacija rezultata ovog tumor markera može biti pogrešna i potencijalno štetna.

Na šta ukazuju rezultati?

Visoki nivoi CYFRA 21-1 mogu ukazivati na prisustvo nemikrocelularnog karcinoma pluća ili nekih drugih vrsta tumora. Međutim, važno je napomenuti da povišeni nivoi ovog markera ne moraju nužno značiti da osoba ima rak. Takođe, ukoliko se periodičnim merenje niova ovog tumor markera ustanovi da se isti smanjuje, to može ukazivati na to da terapija deluje.

Kako se vrši analiza?

Za analizu je potreban uzorak seruma, koji se dobija iz venske krvi. Posebna priprema za vađenje krvi nije potrebna, ali se preporučuje da uzimanje uzorka ne bude neposredno nakon jela.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna. Međutim, ne preporučuje se uzimanje uzorka neposredno nakon obroka.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.