C1 q Imunokompleksi

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

750,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

C1 q Imunokompleksi analiza je specijalizovani laboratorijski test dostupan u IntroLab Beogradu. Ova analiza pruža dubinski uvid u funkcionisanje vašeg imunološkog sistema, posebno u kontekstu autoimunih bolesti.

Šta je C1 q?

C1q je protein koji je deo komplementnog sistema, složene skupine proteina u krvi koji igraju ključnu ulogu u imunološkom odgovoru. C1q je specifično vezan za inicijaciju klasične putanje komplementnog sistema. Imunokompleksi se formiraju kada antitela (proteini proizvedeni od strane imunološkog sistema) vežu antigene (strane supstance u telu, kao što su bakterije ili virusi).

C1q veže imunokomplekse, pokrećući niz reakcija koje dovode do aktivacije ostalih proteina komplementnog sistema. Ove aktivirane proteine mogu obavljati niz funkcija, uključujući:

  • označavanje stranih ćelija za uništavanje od strane imunološkog sistema (opsonizacija)
  • privlačenje belih krvnih zrnaca na mesto infekcije (hemotaksa)
  • formiranje pora u membranama stranih ćelija koje vode do njihove lize (uništavanje)

C1 q Imunokompleksi su kritični elementi u funkciji našeg imunološkog sistema. Ako ne funkcionišu ispravno, može doći do niza zdravstvenih problema, uključujući autoimunske bolesti, u kojima imunološki sistem pogrešno napada sopstvene ćelije tela.

Kada i zašto se radi ova analiza?

Analiza C1q Imunokompleksa može se koristiti kao dijagnostički alat za detekciju određenih autoimunih bolesti ili drugih stanja koja uključuju abnormalnosti imunološkog sistema. Ovo je posebno važno kod bolesti poput sistemskog lupusa eritematozusa (SLE), jedne od autoimunih bolesti za koje je poznato da uključuju abnormalnosti u funkciji komplementnog sistema.

Osobe sa SLE često imaju niske nivoe komplementnih proteina, uključujući C1q, jer njihov imunološki sistem koristi ove proteine u neprekidnim pokušajima da napadne sopstveno telo. Osim toga, kod nekih osoba sa SLE mogu se naći antitela protiv C1q. Prisustvo ovih antitela može biti povezano sa težim oblikom bolesti, uključujući lupusni nefritis, ozbiljno stanje koje utiče na bubrege. Takođe, C1q može igrati ulogu u drugim bolestima, poput hipokomplementnog urtikarijalnog vaskulitisa i određenih vrsta glomerulonefritisa, stanja koje utiču na bubrege.

Testiranje C1q i Imunokompleksa može pomoći u dijagnostikovanju ovih stanja, praćenju njihovog napredovanja i određivanju najefikasnijeg tretmana.

Kako se tumače rezultati?

Interpretacija rezultata testova na C1q i Imunokomplekse može varirati u zavisnosti od specifičnog konteksta pacijenta, uključujući njihovu medicinsku istoriju, simptome i druge laboratorijske nalaze.

  • Normalni nivoi C1q: Ovo je obično dobar znak i znači da ne postoje znakovi abnormalnosti sa komplementnim sistemom. Međutim, to ne isključuje nužno sve bolesti, jer neki ljudi mogu imati normalne nivoe C1q čak i kada su bolesni.
  • Niski nivoi C1q: Ovo može biti znak da imunološki sistem preterano koristi komplementni sistem, što se može dogoditi u nekim autoimunim bolestima poput SLE-a. Takođe može biti znak nasledne deficijencije C1q, retkog poremećaja koji može uzrokovati ponavljane infekcije.
  • Visoki nivoi C1q: Iako se C1q obično ne meri direktno, povišeni nivoi imunokompleksa C1q mogu ukazivati na aktivnu infekciju ili upalnu bolest.
  • Prisustvo anti-C1q antitela: Ovo se često nalazi kod ljudi sa SLE-om, posebno onih sa lupusnim nefritisom. Prisustvo ovih antitela može biti znak težeg oblika bolesti.

Podvrste analize C1 q Imunokompleksi

Analiza C1q i Imunokompleksa može uključivati različite podtestove, uključujući:

  • C1q komplementni test: Ovaj test meri nivo C1q, proteina koji je ključan za aktivaciju komplementnog sistema.
  • Anti-C1q test: Ovaj test prepoznaje antitela koja su specifično usmerena protiv C1q. Takva antitela se mogu naći u nekim autoimunim bolestima, poput sistemskog lupusa eritematozusa (SLE).
  • Test imunokompleksa C1q: Ovaj test meri nivo imunokompleksa u krvi, što može ukazivati na aktivan imunološki odgovor. Imunokompleksi su grupacije antigena (stranih supstanci) i antitela koje formira imunološki sistem kako bi odstranio te antigene.

Ove različite analize mogu pružiti različite informacije o statusu komplementnog sistema i imunološkog odgovora. Lekar će odabrati odgovarajuće testove na osnovu simptoma pacijenta, medicinske istorije i drugih laboratorijskih nalaza.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.