C-peptid u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1150,00 rsd

Obrtno Vreme

5h

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

C-Peptid je molekula od ključne važnosti za razumevanje i monitorisanje dijabetesa i drugih metaboličkih stanja. Naša laboratorija, IntroLab u Beogradu, pruža ovu analizu, garantujući pouzdanost i preciznost u svakom koraku.

Šta je c-peptid?

C-peptid je specifičan proteinski fragment koji nastaje u procesu razgradnje proinzulina, prekursora insulina, unutar pankreasa. Ovaj molekul ima ključnu ulogu u oceni funkcije pankreasa i proizvodnje insulina u telu, što se može proceniti merenjem njegove koncentracije u urinu.

Kada se pogleda na molekularnom nivou, C-peptid je polipeptid sastavljen od 31 aminokiseline. On formira jednolančanu strukturu i ima prosečnu molekulsku težinu od 3,2 kDa. Iako se može činiti kao relativno mali molekul, njegova uloga u telu je izuzetno važna.

Jedna od najznačajnijih karakteristika C-peptida je njegova koncentracija u perifernoj cirkulaciji. U poređenju sa insulinom, C-peptid je prisutan u 5 do 10 puta većim i stabilnijim koncentracijama. Ova osobina čini C-peptid ključnim indikatorom u proceni funkcije pankreasa i proizvodnje insulina, što je od suštinskog značaja za razumevanje i upravljanje metaboličkim stanjima poput dijabetesa.

Zašto je analiza c-peptida u urinu bitna?

Merenje c-peptida je važno jer pomaže lekarima da razlikuju tip 1 i tip 2 dijabetesa, kao i da procene stanje osoba sa insulinskom rezistencijom. Pored toga, test na C-peptid može se koristiti za praćenje efikasnosti terapije za dijabetes i potvrdu dijagnoze insuloma, retkog tumora pankreasa koji proizvodi insulin.

Kada je potrebno uraditi test c-peptid u urinu?

Analiza c-peptida u urinu se preporučuje osobama koje imaju simptome:

 • dijabetesa
 • insulinske rezistencije
 • hipoglikemije

Takođe, ukoliko ste već dijagnostikovani sa dijabetesom, ovaj test može biti koristan za praćenje efikasnosti terapije.

Snizene i povisene vrednosti

Stanja koja mogu dovesti do smanjenja nivoa C-peptida:

 • Hipoinsulinizam (često povezan sa tipom 1 dijabetesa)
 • Dugotrajno gladovanje
 • Hipoglikemija indukovana veštačkim putem
 • Adisonova bolest
 • Stanje nakon hirurškog uklanjanja pankreasa (pankreatektomija)

Stanja koja mogu dovesti do povećanja nivoa C-peptida:

 • Hiperinsulinizam (prekomerna proizvodnja insulina)
 • Renalna insuficijencija (smanjena funkcionalnost bubrega)
 • Gojaznost
 • Insulinom (retki tumor pankreasa koji proizvodi insulin)
 • Kušingov sindrom (prekomerna proizvodnja hormona kortizola)

Kako se vrši analiza?

Analiza c-peptida u urinu se obavlja putem uzimanja uzorka urina koji se zatim šalje u laboratoriju na dalju analizu. Test je jednostavan, neinvazivan i ne zahteva posebnu pripremu.

Priprema za analizu c-peptid u urinu

Ovaj test ne zahteva specijalnu pripremu. Međutim, važno je da pre analize obavestite svog lekara o svim lekovima koje trenutno koristite, jer neki lekovi mogu uticati na rezultate testa.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 5h

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.