BNP (B. Natriuretički peptid)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

3000,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Analiza BNP (B. Natriuretički peptid) je napredna laboratorijska analiza krvi koja se koristi za procenu stanja srca. Ova analiza se često koristi za dijagnozu i praćenje srčane insuficijencije – stanja u kojem srce ne može da pumpa dovoljno krvi za zadovoljavanje potreba tela.

Šta je BNP?

BNP je protein koji se proizvodi u srcu i krvotoku. Kada je srce pod stresom, kao što je to slučaj kod srčane insuficijencije, nivo BNP u krvi se povećava. Merenjem nivoa BNP, stručnjaci u IntroLab laboratoriji Beograd mogu dobiti uvid u to koliko dobro srce obavlja svoju funkciju.

Kome se preporučuje analiza BNP?

BNP služi kao podrška u dijagnostici i monitoringu terapije za kongestivnu srčanu insuficijenciju. Stoga, testiranje BNP-a se preporučuje osobama koje pokazuju simptome kongestivne srčane insuficijencije ili onima kod kojih je već utvrđena ova bolest, sa svrhom praćenja njenog napredovanja.

Preporuka je da se za praćenje napredovanja bolesti koristi ili NT-proBNP ili BNP test, ali ne oba simultano.

Tumačenje rezultata

Smanjene vrednosti BNP mogu ukazivati na odsustvo kongestivne srčane insuficijencije kod pacijenta. Međutim, treba biti svestan da lekovi kao što su ACE inhibitori, beta-blokatori i diuretici mogu dovesti do nižeg nivoa BNP-a.

U slučajevima akutne kongestivne srčane insuficijencije (u prvom satu) ili kod pacijenata sa blokadom protoka krvi u srčanim komorama (kao što su hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija, stenoza srčanih zalistaka, atrijalni miksom), primećeno je da BNP ne mora nužno biti povišen.

Pacijenti koji su bili izloženi antigenima životinjskog porekla, bilo iz spoljašnje sredine ili tokom medicinskih procedura poput snimanja sa kontrastnim sredstvima, mogu razviti antitela koja mogu ometati testiranje BNP. Ova interferencija može dovesti do nepouzdanih rezultata.

S druge strane, ukoliko su vrednosti BNP-a povećane, to ukazuje da pacijent pati od određenog oblika srčane insuficijencije.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Венозная кровь

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Za analizu BNP se koristi krvni uzorak koji se obično uzima iz vene na ruci. Nema posebne pripreme za ovaj test, iako je preporučljivo da pacijent obavesti lekara o svim lekovima koje trenutno uzima, jer neki lekovi mogu uticati na nivo BNP.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.