Beta-2-Mikroglobulin u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1070,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza beta-2-mikroglobulin u urinu (B2M) je test koji meri količinu proteina B2M u mokraći. B2M je vrsta tumorskog markera, supstance koju često proizvode ćelije raka ili normalne ćelije kao odgovor na karcinom. Ova analiza se može obaviti u sklopu privatne laboratorije Beograd, IntroLab, gde se vrše različite biohemijske analize urina.

Zašto se izvodi analiza?

Analiza beta-2-mikroglobulin u urinu se najčešće koristi ako vam je dijagnostifikovana određena vrsta raka koštane srži ili krvi. Testiranje vaših B2M nivoa može pomoći:

  • Da se utvrdi koliki je karcinom u vašem telu
  • Da se predvidi kako će se vaš rak razvijati
  • Da se odabere tretman ili proveri da li postojeći deluje
  • Da se proveri da li se rak proširio na vaš mozak i/ili kičmenu moždinu (Ovo se radi samo ako imate simptome.)

Kako se pripremiti za analizu?

Za ovaj test nije potrebna posebna priprema. Obavestite svog lekara o svim lekovima koje uzimate, uključujući one koje ste dobili na recept i bez recepta, kao i o dodacima ishrani koje uzimate, da bi bili sigurni da ništa neće uticati na rezultate.

Kako se izvodi analiza beta-2-mikroglobulin u urinu?

Za analizu je potrebno sakupiti sve porcije urina tokom perioda od 24 sata. Dobićete posebnu posudu za sakupljanje urina i uputstva o tome kako da sakupljate i čuvate svoje uzorke. Vaš lekar će vam reći kada da počnete.

Rezultati

Ako su vaši nivoi B2M mereni da bi se saznalo više o vašem karcinomu, znajte da, što su vaši nivoi viši, to imate više raka u svom telu. Takođe, viši nivoi su povezani sa rakom koji ima tendenciju bržeg rasta. Ako imate multipli mijelom, viši nivoi B2M su verovatno povezani sa problemima sa bubrezima.

Ako su vaši nivoi B2M mereni da bi se proverilo koliko dobro vaš tretman deluje, vaš lekar može tražiti da odradite analizu nekoliko puta kako bi se pratilo kretanje nivoa ovog proteina tokom vremena. S tim u vezi, povećanje nivoa B2M može značiti da vaš tretman ne deluje, dok sniženje može značiti da je terapija efikasna. S druge strane, nivoi B2M koje se ne menjaju tipično znače da je bolest stabilina i da se nije ni poboljšala, ali ni pogoršala.

Ako imate pitanja o analizi beta 2-mikroglobulin u urinu, obratite se laboratoriji IntroLab u Beogradu. Naš stručni tim je tu da vam pruži sve potrebne informacije, ali i preko-potrebnu podršku.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: 24h urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l. Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.