Bence Jones proteini

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

590,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Bence Jones proteini u urinu su abnormalni proteini koji mogu ukazivati na prisustvo i aktivnost određenih bolesti, posebno multipli mijelom. Ova analiza Vam je deo širokog spektra privatne laboratorije Beograd, IntroLab, i predstavlja deo sveobuhvatne biohemijske analize urina.

Kada se Bence Jones proteini u urinu mere?

Indikacije za analizu su:

  • Sumnja na multipli mijelom: Bence Jones proteini su često prisutni kod pacijenata sa multipli mijelomom, malignom bolešću koja zahvata plazma ćelije u koštanoj srži. Analiza Bence Jones proteina može pomoći u dijagnostici i praćenju aktivnosti ovog oblika raka.
  • Kod pacijenata sa već dijagnostifikovanim multipli mijelomom ili drugim plazmaćelijskim poremećajima, ovaj test se koristi za praćenje efikasnosti terapije i praćenje napredovanja bolesti.
  • Bence Jones proteini mogu uticati na bubrege i izazvati njihovo oštećenje. Stoga, njihovo merenje u mokraći se može sprovesti kod osoba kod kojih postoji sumnja na bubrežne bolesti ili nefrotski sindrom.
  • Ponekad se analiza Bence Jones proteina može preporučiti u slučaju sumnje na druge hematološke poremećaje, kao što su amiloidoza ili Waldenström makroglobulinemija.

Specifičnosti testa

Test za Bence Jones proteine u urinu ima nekoliko specifičnosti koje ga čine korisnim i relevantnim za dijagnostiku određenih stanja. Ove specifičnosti uključuju:

  • Detekcija monoklonskih imunoglobulina: Test je usmeren na otkrivanje i kvantifikaciju monoklonskih imunoglobulina (paraproteina) u urinu. Paraproteini su abnormalni proteini koji se mogu pojaviti kod pacijenata sa multiple mijelomom ili drugim plazmacitnim poremećajima.
  • Dijagnostički marker: Prisustvo Bence Jones proteina može biti indikativno za određene hematološke bolesti. Test se koristi kao dijagnostički marker za identifikaciju i praćenje ovih bolesti.
  • 24-satni uzorak urina: Test za Bence Jones proteine se obično izvodi na 24-satnom uzorku urina, što znači da se urin prikuplja tokom 24 sata kako bi se dobio celokupan pregled proteina prisutnih u urinu.
  • Imunohemijske metode: Analiza urina se obavlja primenom imunohemijskih metoda, kao što su imunofiksacija ili imunoelektroforeza. Ove metode koriste antitela koja prepoznaju specifične proteine i omogućavaju njihovu identifikaciju i kvantifikaciju.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Pripremiti bocu za sakupljanje 24h urina (proceniti da li je potrebna 1 ili više boca od 2l). Prvu jutarnju porciju urina odbaciti (ne sipa se u bocu). Sve ostale porcije urina u toku dana i noći sakupljati u bocu. Prvu jutarnju porciju sledećeg dana dodati u bocu i celokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju na analizu. Za određene analize je potrebno prvo sipati konzervans u bocu – za postupak pitati u laboratoriji

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.