Barbiturati u urinu

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

600,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Prikupljanje urina

Kategorija

Analiza urina

Analiza barbiturati u urinu u IntroLab-u se koristi za detekciju i potvrdu prisustva barbiturata u organizmu. Barbiturati su lekovi koji utiču na centralni nervni sistem (CNS) i imaju visok potencijal za zloupotrebu i zavisnost. Ovi lekovi se smatraju „depresorima“, jer izazivaju opšti osećaj smirenosti. Često se zloupotrebljavaju zbog svojih sedativnih svojstava. Često dovode do predoziranja koje za posledicu ima smrtni ishod.

Zašto se barbiturati u urinu mere?

Testiranje na barbiturate se izvodi iz više razloga. Kada se zloupotrebljavaju ili koriste na pogrešan način, čak i lekovi na recept koji su barbiturati mogu stvoriti opasne radne ili kućne uslove, i stvoriti napetost u ličnim odnosima. Mogu izazvati zavisnost, a predoziranje može dovesti do gubitka života. Test na barbiturate može pomoći u stvaranju sigurnijeg radnog ili kućnog okruženja, i može otvoriti vrata oporavku za nekoga ko se bori sa zavisnošću od istih.

Kako se izvodi testiranje na barbiturate?

Testiranje na barbiturate se obično izvodi putem analize urina. Ova metoda je brza, efikasna i manje skupa opcija, ali pokriva kraći vremenski period (do tri nedelje). Ako je potrebno identifikovati upotrebu barbiturata dalje od tri nedelje, postoji opcija testiranja kose koja može identifikovati upotrebu otprilike 90 dana unazad.

Šta rezultati testa znače?

Barbiturati se mogu detektovati u urinu do 21 dan nakon prvobitne upotrebe. Prisustvo barbiturata u urinu se smatra preliminarno pozitivnim na nivou >300 ng/mL koristeći secobarbital kao standard i može ukazivati na propisanu ili zloupotrebljenu upotrebu ove klase lekova.

Rizici i ograničenja

Kratkotrajni i srednjotrajni barbiturati mogu se detektovati u urinu najmanje 24 do 72 sata nakon ingestije, dok lekovi sa dužim trajanjem mogu biti detektovani najmanje sedam dana. Početno testiranje se vrši imunoanalizom (IA); potvrda pozitivnih rezultata se vrši masenom spektrometrijom (MS).

Značaj analize

Ovaj test na drogu u urinu je od suštinskog značaja za identifikovanje potencijalne zloupotrebe ili zavisnosti, kao i za praćenje terapije za one koji su na propisanoj terapiji barbituratima. IntroLab laboratorija Beograd pruža ovu uslugu sa visokim standardima kvaliteta i pouzdanosti. Za više informacija o analizi barbiturata u urinu, slobodno nas kontaktirajte.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Urin

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Najbolji uzorak urina za analizu je svež, prvi jutarnji urin (prvi mlaz) u sterilnoj bočici. Pre sakupljanja uzorka preporuka je da se ne sprovode higijenske mere pre samog uzorkovanja. Minimalna količina urina za analizu je 10-15ml. Urin dostaviti u roku od jednog sata u laboratoriju.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.