Aviditet Rubella IgG

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

2600,00 rsd

Obrtno Vreme

do 4 dana

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunologija

Analiza Aviditet Rubella IgG, koju nudi IntroLab Beograd, ključna je u preciznoj dijagnostici i upravljanju infekcijama virusom Rubella. Ova analiza je posebno bitna u kontekstu trudnoće, gde potencijalna infekcija virusom može imati ozbiljne posledice. Naša laboratorija pruža pouzdane i tačne rezultate, omogućavajući pravovremeno određivanje vremena infekcije i pružanje neophodnih medicinskih preporuka za dalje upravljanje zdravstvenim stanjem.

Šta je Rubella?

Rubella, ili nemački morbili, je zarazna bolest uzrokovana Rubella virusom. Karakterišu je blagi simptomi poput osipa, blage temperature i otoka limfnih čvorova. Iako obično bezazlena za decu i odrasle, rubella može biti posebno opasna za trudnice, jer može izazvati ozbiljne komplikacije kod nerođene bebe, poput srčanih mana, gubitka sluha, oštećenja vida i mentalne retardacije. Ovo stanje se naziva kongenitalni Rubella sindrom. Zbog toga je važno proveriti imunitet na Rubella virus, posebno kod žena koje planiraju trudnoću.

Šta je Aviditet Rubella IgG?

Aviditet Rubella IgG se odnosi na snagu veze između IgG antitela i Rubella virusa. Kada se osoba inficira sa Rubella virusom, njegov imunološki sistem počinje da proizvodi antitela. Aviditet ovih antitela se povećava tokom vremena, što nam omogućava da procenimo vreme infekcije.

Kada je potrebno uraditi ovaj test?

Aviditet Rubella IgG se najčešće testira kada su Rubella IgG antitela pozitivna. U ovom slučaju, merenje aviditeta može pomoći u određivanju da li je infekcija recentna, što je posebno važno za trudnice da bi se odredilo da li je žena nedavno bila inficirana virusom Rubella. Ovo je važno jer infekcija Rubellom u trudnoći može dovesti do ozbiljnih problema za dete.

Kako se tumače rezultati?

Rezultati analize aviditeta Rubella IgG se svrstavaju u tri glavne kategorije: niski, srednji i visoki.

  • Niski aviditet može ukazivati na nedavnu, ili noviju infekciju virusom Rubella, što može biti posebno značajno za trudnice.
  • Visoki aviditet obično ukazuje na infekciju koja se desila u daljoj prošlosti, signalizirajući postojanje dugotrajnog imuniteta.
  • Srednji, ili neodređeni aviditet, može predstavljati period tranzicije između niske i visoke vrednosti, što može zahtevati dalje ispitivanje ili ponavljanje analize kako bi se pratila promena aviditeta.

Kako se vrši analiza?

Za analizu je potreban uzorak krvi, koji se uzima iz vene na ruci. U laboratoriji, IgG antitela se izoluju iz uzorka i testiraju se na aviditet.

Priprema za analizu

Generalno, nije potrebna specijalna priprema za ovu analizu. Trebali biste obavestiti svog lekara ako uzimate bilo kakve lekove, jer neki lekovi mogu uticati na rezultate testa.

Specifičnosti i podvrste Aviditeta Rubella IgG analize

Analiza aviditeta Rubella IgG je specifičan test koji nema zamenu drugim testovima za Rubellu. Međutim, može se koristiti u kombinaciji sa testovima na IgM antitela kako bi se dobila potpunija slika o infekciji. Sa druge strane, ne postoje različite podvrste aviditeta Rubella IgG testa, ali laboratorijski standardi mogu da variraju. Ovo znači da se može primetiti određena varijacija u rezultatima između različitih laboratorija. Iako ovo može stvoriti male razlike u numeričkim vrednostima, opšti trendovi u aviditetu – niski, srednji, ili visoki – ostaju dosledni.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: do 4 dana

Priprema: Posebna priprema nije potrebna.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu