APO-A-I

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

550,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Analiza APO-A-I je laboratorijski test koji se izvodi u cilju procene nivoa apolipoproteina A-I u krvi. APO-A-I je protein visoke gustine lipoproteina (HDL) koji igra ključnu ulogu u transportu holesterola iz periferne tkivne mase nazad u jetru radi eliminacije. Ova analiza krvi je važna za procenu lipidnog statusa i rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Apolipoprotein A-I (APO-A-I) je jedan od glavnih proteina lipoproteina visoke gustine (HDL) koji igraju ključnu ulogu u metabolizmu lipida. APO-A-I se sintetiše u tankom crevu i hepatocitima, a zajedno sa drugim apolipoproteinima kao što su APO A-II, APO A-IV, APO E i APO C, formira strukturu HDL holesterola. HDL holesterol, koji sadrži APO-A-I, ima važnu ulogu u reverznom transportu holesterola iz perifernih tkiva nazad u jetru, što ima protektivni efekat u prevenciji ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti.

Biohemijske analize, poput, analize APO-A-I, se koriste za ranu detekciju, procenu rizika i dijagnostiku određenih naslednih oboljenja. Laboratorija IntroLab u Beogradu pruža precizne rezultate merenja APO-A-I nivoa u krvi, omogućavajući vam da bolje razumete svoj lipidni profil i zdravlje srca. U isto vreme, lipidni status cena analiza je i više nego pristupačna.

Analiza APO-A-I: Indikacije

Analiza apolipoproteina A-I je indikovana u sledećim slučajevima:

  • Kao deo analiza krvi lipidni status
  • Za detaljniju procenu uzroka dislipoproteinemija (promene u sastavu i funkciji lipoproteina u krvi)
  • Posebno kod pacijenata sa niskim nivoom HDL-holesterola
  • Za praćenje efikasnosti terapije antihiperlipidemicima (lekovi za snižavanje nivoa holesterola i lipida u krvi)

Tumačenje rezultata

Niske vrednosti APO-A-I mogu biti povezane sa smanjenim nivoima HDL-holesterola. Zbog toga, one mogu ukazivati na povećan rizik od razvoja kardiovaskularnih oboljenja. Takođe, snižene vrednosti APO-A-I mogu biti prisutne kod naslednih poremećaja kao što su hipoalfalipoproteinemija i analfalipoproteinemija. Ovi poremećaji su karakterizovani smanjenom sposobnošću organizma da proizvodi ili transportuje određene tipove apolipoproteina, što može dovesti do disfunkcionalnosti lipoproteina i potencijalno povećati rizik od srčanih bolesti.

S druge strane, koncentracija APO-A-I može biti povećana u nekoliko situacija. Na primer, porodična hiperalfalipoproteinemija, nasledni poremećaj, dovodi do njegovog visokog nivoa u krvi. Zatim, tokom trudnoće, koncentracija apolipoproteina A-I može biti povećana kao prirodna adaptacija organizma. Takođe, povećana fizička aktivnost i upotreba oralnih kontraceptiva mogu dovesti do većih vrednosti APO-A-I.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venozna krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: U sklopu pripreme, potrebno je održavati uobičajenu ishranu bez promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre analize. Pacijent se treba uzdržavati od intenzivnih fizičkih aktivnosti najmanje 24 sata pre uzimanja uzorka. Uzorak krvi se uzima ujutru, nakon perioda gladovanja od 10-12 sati.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.