Anti TPO (Anti Mc-Ab)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1100,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

Analiza Anti TPO (Anti Mc-Ab!) antitela se radi u našoj laboratoriji IntroLab kao jedan od ključnih testova za proučavanje stanja štitne žlezde. Ova analiza je posebno važna za osobe koje pokazuju simptome povezane sa radom štitne žlezde, poput hipertireoidizma ili hipotireoidizma, ili za one kod kojih je ultrazvukom otkriveno uvećanje štitne žlezde ili čvorići na njoj. Test takođe pomaže u praćenju terapije kod osoba sa dijagnostikovanim poremećajem štitne žlezde.

Šta su Anti TPO antitela?

Anti TPO (Anti mikrosomalna antitela) su antitela koja se proizvode u imunološkom sistemu i usmerena su protiv tiroperoksidaze, enzima ključnog za proizvodnju hormona štitne žlezde. Ova antitela se javljaju u autoimunim bolestima štitne žlezde kao što su Hashimoto tireoiditis i Gravesova bolest. Merenje nivoa Anti TPO antitela ima dijagnostički značaj i pomaže u praćenju aktivnosti bolesti i efikasnosti terapije. Njihovi visoki nivoi ukazuju na autoimunu reakciju i mogu biti povezani sa oštećenjem štitne žlezde.

Kada se radi analiza Anti TPO (Anti Mc-Ab!) ?

Analize Anti TPO (Anti Mikrosomalna antitela) se obično rade u određenim situacijama i okolnostima koje ukazuju na mogući poremećaj štitne žlezde.

  • Simptomi poremećaja štitne žlezde: Ako imate simptome povezane sa hipotireozom (nizak nivo hormona štitne žlezde) ili hipertireozom (visok nivo hormona štitne žlezde), kao što su umor, gubitak težine, promene raspoloženja, promene u apetitu ili promene u radu srca, lekar može preporučiti analizu Anti TPO antitela.
  • Uvećana štitna žlezda ili čvorići na štitnoj žlezdi: Ako je ultrazvučnim pregledom otkriveno povećanje štitne žlezde (gušavost) ili prisustvo čvorova na štitnoj žlezdi, analiza Anti TPO antitela može pomoći u proceni da li je uzrok ovih promena autoimuni proces.
  • Praćenje terapije štitne žlezde: Kod osoba sa već dijagnostikovanim poremećajem štitne žlezde, analiza Anti TPO antitela može se koristiti za praćenje aktivnosti bolesti i efikasnosti terapije.

Visoke i niske vrednosti Anti TPO (Anti Mc-Ab!)

Visoke vrednosti Anti TPO antitela ukazuju na prisustvo autoimunog procesa u organizmu, posebno u vezi sa štitnom žlezdom. U slučaju Hashimoto tireoiditisa, visoki nivoi Anti TPO antitela su čest nalaz. To je autoimuna bolest u kojoj imunološki sistem napada i oštećuje štitnu žlezdu, što dovodi do postepenog smanjenja proizvodnje hormona štitne žlezde. Visoke vrednosti Anti TPO antitela takođe mogu biti povezane sa Gravesovom bolešću, autoimunom bolešću koja uzrokuje prekomernu proizvodnju hormona štitne žlezde.

Niske vrednosti Anti TPO antitela su obično uobičajene kod zdravih osoba. Međutim, kod određenih pacijenata sa autoimunim bolestima štitne žlezde, niske vrednosti Anti TPO antitela mogu biti posledica supresije imunološkog sistema usled dugotrajne terapije ili drugih faktora. Niske vrednosti ovih antitela ne isključuju prisustvo autoimunog procesa u organizmu, pa je potrebno uzeti u obzir i druge faktore i kliničke simptome prilikom tumačenja rezultata.

Specifičnosti i podvrste Anti TPO (Anti Mc-Ab!) analize

Postoje različite vrste analiza Anti TPO (Anti Mikrosomalna antitela) koje pružaju informacije o prisustvu autoimunog procesa u vezi sa štitnom žlezdom. To uključuje:

  • Kvantitativna analiza: Merenje tačnih nivoa Anti TPO antitela u krvi, omogućavajući praćenje promena tokom vremena.
  • Kvalitativna analiza: Utvrđivanje prisustva ili odsustva Anti TPO antitela u krvi, pružajući inicijalni skrining za autoimune bolesti štitne žlezde.
  • Praćenje terapije: Redovno merenje Anti TPO antitela radi procene efikasnosti terapije i kontrolisanja autoimunog procesa.
  • Dodatne informacije: Laboratorije mogu pružiti dodatne parametre i analize, kao što su druga antitela povezana sa autoimunim bolestima štitne žlezde ili detaljnije analize antitela.

Ove specifičnosti i podvrste analize Anti TPO antitela pružaju sveobuhvatne informacije o autoimunim procesima štitne žlezde i pomažu u dijagnostici, praćenju terapije i proceni stanja pacijenta.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Nije potrebna specifična priprema za analizu Anti TPO (Anti Mc-Ab!). Preporučuje se da se uzimanje uzorka krvi obavi neko vreme nakon obroka, kako bi se osigurala tačnost rezultata.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.