Analize Urina

Laboratorija IntroLab u Beogradu je Vaša pouzdana destinacija za analize urina – tačne, pristupačne i od vitalnog značaja za Vaše zdravstveno stanje. Kao lideri u pružanju laboratorijskih usluga, razumemo koliko je ključna sveobuhvatna analiza urina u medicinskoj dijagnostici. Ne čekajte – budite proaktivni prema svom zdravlju i zakažite Vašu analizu urina danas!

laboratorijski tehnicar sprovodi analize urina
Precizne analize urina za dublji uvid u Vaše zdravlje.

Šta su analize urina?

Analize urina su testovi koje laboratorija izvodi na uzorku Vašeg urina. Ova vrsta laboratorijskih testova može otkriti različite poremećaje, kao što su:

 • bolesti bubrega
 • urinarnog trakta
 • jetre

Analiza urina može takođe detektovati prisustvo abnormalnih supstanci u urinu koje mogu ukazivati na različite zdravstvene probleme.

Koje analize su obuhvaćene analizama urina?

Analiza urina uključuje nekoliko vrsta ispitivanja koja zajedno pružaju detaljan uvid u zdravstveno stanje pacijenta.

 • Fizikalna analiza: Fizikalna analiza je početni korak koji se bavi pregledom fizičkih karakteristika urina. To uključuje ocenjivanje boje, prozirnosti i specifične težine urina. Abnormalnosti u ovim karakteristikama mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme, kao što su dehidracija ili infekcija.
 • Hemijska analiza: Ova vrsta testa traži prisustvo određenih supstanci u urinu, poput glukoze, proteina, ketona i bilirubina. Abnormalni nivoi ovih supstanci mogu biti znak stanja kao što su dijabetes, bolesti bubrega ili bolesti jetre.
 • Mikroskopska analiza: Mikroskopski pregled urina podrazumeva identifikaciju i brojanje ćelija, kristala, bakterija i drugih supstanci u urinu. Otkrivanje ovih elemenata može ukazivati na različite zdravstvene probleme, uključujući infekcije urinarnog trakta i bolesti bubrega.
 • Bakteriološka kultura: Bakteriološka kultura urina se koristi za otkrivanje i identifikaciju bakterija ili gljivica u urinu. Pozitivan rezultat ukazuje na moguću infekciju urinarnog trakta.

Klinički značaj analize urina

Analiza urina je esencijalni korak u kliničkoj praksi, pomažući stručnjacima da pruže tačnu dijagnozu i efikasnu terapiju, što olakšava rano otkrivanje, tretman i kontrolu mnogih zdravstvenih stanja.

Preventivna dijagnostika

Analiza urina često se uključuje kao deo standardnih medicinskih pregleda, kontrole u trudnoći ili kao deo pripreme pred operativne procedure. Ovaj test je dragocen u otkrivanju potencijalnih zdravstvenih problema, kao što su dijabetes, bolesti bubrega ili jetre, stoga je često ključna karika u lancu dijagnostičkih procedura.

Dijagnostikovanje zdravstvenih problema

Ako pacijent doživljava određene simptome, kao što su bolovi u stomaku ili leđima, učestalo ili bolno mokrenje, ili je uočio krv u urinu, analiza urina postaje ključni deo dijagnostičkog procesa. Kroz ovaj test, lekar je u mogućnosti da identifikuje uzročnike ovih simptoma i da preciznije utvrdi zdravstveno stanje pacijenta.

Praćenje terapije i toka bolesti

U situacijama kada je dijagnoza već definisana, redovna analiza urina može biti preporučena od strane lekara. Ovo omogućava kontinuirano praćenje razvoja bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Dostupne analize urina u IntroLab-u

Laboratorija IntroLab nudi izuzetno širok spektar analiza urina, među kojima smo izdvojili samo nekoliko najrelevantnijih. Uvek se trudimo da pružimo našim klijentima najkompletniju uslugu, uključujući mnoštvo dodatnih analiza koje se mogu obaviti prema specifičnim potrebama i zahtevima.

 • Klirens kreatinina: Ova analiza pomaže u oceni kako bubregi filtriraju otpad iz tela. Klirens kreatinina je posebno važan za osobe sa dijabetesom ili hipertenzijom, jer te dve bolesti mogu dovesti do oštećenja bubrega.
 • Mikroalbumini u 24h urinu: Mikroalbuminurija (povećano izlučivanje albumina u mokraći) je često prvi znak oštećenja bubrega kod ljudi sa dijabetesom ili hipertenzijom.
 • Proteini u 24h urinu: Proteini u mokraći mogu biti znak raznih stanja, uključujući bolesti bubrega i urinarnog trakta.
 • Glukoza u 24h urinu: Prisustvo glukoze u mokraći može biti indikator dijabetesa.
 • Kreatinin u 24h urinu: Kreatinin je nusprodukt mišićnog metabolizma, a njegovo izlučivanje može se koristiti za procenu funkcije bubrega.

Značaj pripreme uzorka urina za analizu

Da bi se osigurali tačni i pouzdani rezultati analize urina, pravilna priprema uzorka je od suštinske važnosti. Laboratorija IntroLab preporučuje prikupljanje prvog jutarnjeg urina (srednji mlaz) za najpouzdaniju analizu. Ovo se postiže zadržavanjem urina najmanje 4 sata pre mokrenja. Takođe je važno pravilno čuvati uzorak urina kako bi se očuvala njegova integritet i sprečila kontaminacija. Ukoliko nije moguće odmah dostaviti uzorak, preporučuje se čuvanje na sobnoj temperaturi ne duže od 2 sata ili u frižideru (2-8ºC) do 6-8 sati.

Tokom dužeg stajanja urina, mogu se javiti različite promene koje mogu uticati na tačnost rezultata analize. Na primer, leukociti i eritrociti se mogu raspasti (lizirati), bakterije se mogu razmnožavati, glukoza može biti razgrađena bakterijskim dejstvom, a pH vrednost može se promeniti usled formiranja amonijaka iz uree bakterijskom razgradnjom. Stoga je važno slediti uputstva zdravstvenog radnika ili laboratorije kako biste osigurali da uzorak urina bude pravilno pripremljen i analiziran u optimalnim uslovima.

Urinokultura: detekcija i identifikacija urinarnih infekcija

Urinokultura je laboratorijski test koji se koristi za detektovanje i identifikaciju bakterija ili drugih mikroorganizama u urinu koji mogu uzrokovati urinarne infekcije. Test je posebno koristan za dijagnozu urinarnih infekcija, uključujući cistitis (infekcija mokraćne bešike) i pijelonefritis (infekcija bubrega).

Tokom testa urinokulture, uzorak urina se sadi na posebnu podlogu u laboratoriji i inkubira na određenoj temperaturi kako bi se omogućio rast mikroorganizama. Ako mikroorganizmi rastu na podlozi, to ukazuje na to da su prisutni u urinu i mogu uzrokovati infekciju. Osim identifikacije uzročnika infekcije, urinokultura može pružiti informacije o tome koji antibiotici mogu efikasno lečiti infekciju, što se naziva testom osetljivosti na antibiotike ili antibiogram. Ova informacija može biti veoma korisna za lekare prilikom odabira odgovarajuće terapije za pacijenta.

Bočice za urinom koje su spremne za analizu
Analiza urina je ključni dijagnostički alat za otkrivanje zdravstvenih stanja.

Kada se radi urinokultura?

Urinokultura se obično preporučuje kada postoji sumnja na infekciju urinarnog trakta. Simptomi mogu uključivati:

 • često ili hitno mokrenje
 • bol ili peckanje prilikom mokrenja
 • bol u donjem delu leđa ili stomak
 • mutan urin ili urin sa jakim mirisom

Pored toga, urinokultura se može preporučiti ako se utvrdi da su u urinu prisutne bakterije ili leukociti tokom rutinske analize urina. Test može biti takođe koristan za praćenje efikasnosti terapije kod osoba koje su već dijagnostikovane sa urinarnom infekcijom. Takođe, urinokultura može biti korisna za otkrivanje asimptomatske bakteriurije – stanje u kojem su bakterije prisutne u urinu, ali nema simptoma infekcije. Ovo je posebno važno kod trudnica, jer nelečena bakteriurija može dovesti do komplikacija kao što su prerani porođaj ili nisku težinu novorođenčeta. U svim ovim situacijama, urinokultura može pomoći u potvrđivanju dijagnoze infekcije urinarnog trakta i odabiru najefikasnijeg leka za lečenje.

IntroLab-Vaša pouzdana laboratorija za analizu urina

Privatna laboratorija IntroLab u Beogradu je lider u analizama urina, pružajući visokokvalitetne usluge i tumačenje rezultata. Naš stručni tim provodi precizne analize urina radi otkrivanja zdravstvenih informacija. Vršimo pregled fizičkih karakteristika, hemijsku analizu i mikroskopski pregled sedimenta kako bismo pružili sveobuhvatne informacije o Vašem zdravlju. Uz strogu kontrolu kvaliteta i poštovanje propisanih postupaka čuvanja uzorka urina, osiguravamo tačnost i pouzdanost rezultata. Poverite svoju analizu urina laboratoriji IntroLab i obezbedite sveobuhvatan uvid u svoje zdravstveno stanje. Kontaktirajte nas danas kako biste zakazali svoju analizu urina u Beogradu i preduzeli korake ka očuvanju Vašeg zdravlja.

Opširnije

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.