CK-MB

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

370,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

CK-MB je skraćenica za kreatin kinazu miokarda, enzim koji se oslobađa tokom oštećenja srčanog mišića. Analiza CK-MB se koristi za dijagnostiku srčanih oboljenja i praćenje njihovog tretmana.

Ko vrši ovu analizu?

Analizu CK-MB vrši stručni tim laboratorije IntroLab, smeštene na Vračaru. Naša laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom i osobljem visoko obučenim za ovu vrstu analiza.

Kada se preporučuje analiza CK-MB?

Analiza CK-MB se preporučuje pacijentima kod kojih se sumnja na srčani udar ili druge oblike srčanih oboljenja. Takođe, može se koristiti za praćenje oporavka nakon srčanog udara ili procenu efikasnosti terapije.

Koliko vremena je potrebno za dobijanje rezultata?

Ova labaratorijska analiza krvi obično zahteva oko 8h za obradu rezultata. Nakon toga, pacijenti će dobiti informaciju o rezultatima i mogućim daljim koracima.

Specifičnosti i podvrste CK-MB analize

Postoje nekoliko podvrsta analize CK-MB, uključujući masu CK-MB i odnos CK-MB/ukupna CK. Ove podvrste mogu pružiti dodatne informacije o oštećenju srčanog mišića i dijagnostici srčanih oboljenja.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Pacijentima se preporučuje da ne uzimaju hranu ili teške lekove pre samog testiranja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu