Alkohol

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1700,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Analiza alkohola u krvi je laboratorijski test koji se koristi za kvantitativno određivanje prisustva etanola u krvi pacijenta. Ova analiza ima važnu ulogu u dijagnostici i praćenju alkoholizma, proceni nivoa etanola u krvi u svrhu vožnje vozila ili obavljanja određenih poslova, kao i u forenzičkim istraživanjima. Biohemijska laboratorija Beograd, IntroLab, nudi ovu analizu u sklopu svog širokog spektra usluga.

Kako se vrši analiza alkohola u krvi?

Prilikom analize alkohola u krvi, uzorak krvi se obično uzima iz vene pacijenta i šalje u laboratoriju. Tamo se koriste različite metode, kao što je gasna hromatografija, spektrofotometrija ili enzimski testovi, za precizno kvantifikovanje koncentracije etanola.

Tumačenje rezultata

Rezultati analize alkohola u krvi izražavaju se u određenim jedinicama, kao što su promili (g/kg), miligrami po decilitru (mg/dL) ili miligrami po litru (mg/L). U mnogim jurisdikcijama postoje zakonski određene granice dozvoljene koncentracije alkohola u krvi za vozače, gde prekoračenje tih granica može imati pravne posledice.

Važno je napomenuti da tumačenje rezultata analize alkohola u krvi treba obaviti uzimajući u obzir zakonske propise, klinički kontekst, individualnu toleranciju na alkohol i druge relevantne faktore. Samo medicinski stručnjak je kvalifikovan da tumači rezultate i pruži odgovarajuće savete ili terapiju u vezi sa konzumacijom alkohola.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Priprema za analizu obuhvata period apstinencije od konzumiranja alkohola i post 12h pre uzorkovanja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.