Alkalna fosfataza

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

140,00 rsd

Obrtno Vreme

4h

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Biohemija

Alkalna fosfataza analiza je dijagnostički test koji se koristi za procenu nivoa enzima alkalne fosfataze u krvi. IntroLab laboratorija Vračar nudi ovu analizu sa ciljem da Vam pružimo relevantne informacije o vašem zdravlju.

Alkalna fosfataza analiza: Šta je i zašto je bitna?

Alkalna fosfataza je enzim specifičan za određenu grupu koji ima sposobnost da katalizuje hidrolizu monoestara fosfatne kiseline i alkohola. Za optimalno delovanje enzima, pH vrednost treba da se kreće između 9.8 i 10.5, pri čemu faktori kao što su vrsta supstrata i vrsta pufera mogu uticati na tu vrednost. Alkalna fosfataza pokazuje najjaču aktivnost u alkalnom području, zbog čega je nazivamo upravo „alkalna“ fosfataza.

Ovaj enzim se najviše nalazi u epitelu tankog creva, bubrežnim tubulima, kostima, jetri, placenti i leukocitima. U serumu zdravih odraslih osoba, većina ALP potiče iz jetre, te je merenje nivoa ovog enzima u sklopu enzimi jetre analiza, dok kod dece veći deo potiče iz kostiju. Ova raspodela specifična za dob koristi se kao referentna vrednost pri tumačenju nivoa ALP u serumu i može pomoći u dijagnostici i praćenju različitih zdravstvenih stanja.

Tumačenje rezultata

Alkalna fosfataza (ALP) je enzim koji ima različite izoenzime u zavisnosti od tkiva iz kojeg potiče, kao što su jetra i kosti. Nivoi ALP u serumu variraju i zavise od pola, starosti i drugih faktora. Takođe, referentne vrednosti biohemijske analize krvi u pogledu alkalne fosfataze se razlikuju kod muškaraca i žena.

Povećani nivo ALP može ukazivati na povećanu razgradnju kostiju, oboljenja jetre ili prepreke u žučnim putevima. Osim toga, neka oboljenja kao što su Hodgkinova bolest, kongestija srca i ulcerativni kolitis mogu uzrokovati umereno povišene vrednosti ALP-a. Povišene vrednosti ALP-a mogu biti normalne i kod trudnica i dece u periodu rasta.

S druge strane, snižene vrednosti ALP-a mogu biti prisutne kod nekolicine stanja. Neka od češćih su pothranjenost, nedostatak belančevina, dijaliza, hipotiroidizam, nedostatak vitamina B12, cinka i magnezijuma.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Venska krv

Obrtno vreme: 4h

Priprema: Uzorak se uzima ujutru nakon perioda noćnog gladovanja.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.