AFP (jetra, testis)

Put do vašeg dobrog zdravlja počinje u laboratoriji IntroLab.

1100,00 rsd

Obrtno Vreme

1 dan

Uzorkovanje

Vađenje krvi

Kategorija

Imunohemija

AFP analiza se vrši u IntroLab laboratoriji kod pacijenata sa simptomima malignih oboljenja jetre, testisa ili jajnika.

Šta je AFP?

AFP je skraćenica za alfa-fetoprotein. To je protein koji se prirodno proizvodi u jetri fetusa tokom razvoja. Nakon rođenja, nivo alfa-fetoprotein-a u krvi se obično smanjuje. Međutim, određene bolesti i stanja mogu uzrokovati povećanje nivoa kod odraslih osoba.

Kada se radi AFP analiza?

AFP se najčešće koristi kao marker za otkrivanje i praćenje određenih zdravstvenih stanja, posebno bolesti jetre i testisa. AFP se takođe može koristiti za praćenje efikasnosti terapije i za procenu prognoze određenih bolesti. Uzimanje uzoraka krvi i testiranje nivoa AFP-a može pomoći lekarima u postavljanju dijagnoze i planiranju daljeg lečenja.

Poviseni i snizeni faktori

Povišene vrednosti AFP-a mogu ukazivati na:

  • Rak jetre: AFP nivo može biti značajno povišen kod pacijenata koji boluju od raka jetre. Ova analiza se često koristi kao tumorski marker za praćenje i dijagnostiku ovog tipa raka. Medjutim povišene vrednosti AFP-a ne znače nužno prisustvo raka ili bolesti. Postoje i drugi faktori koji mogu uticati na nivoe AFP-a, kao što su trudnoća ili određene benigni tumori jetre.
  • Rak testisa: AFP se takođe može povećati kod pacijenata sa rakom testisa, posebno u prisustvu određenih histoloških tipova tumora, kao što je koriokarcinom.
  • Germinalni tumori: Germinalni tumori jajnika i testisa, koji uključuju seminome i non-seminome, često dovode do povišenja AFP-a.
  • Neke bolesti jetre: Određena oboljenja jetre, poput ciroze ili hepatitisa, mogu uzrokovati blago povišenje AFP-a.

Interpretacija rezultata AFP analize zahteva sagledavanje celokupne kliničke slike i drugih relevantnih faktora. Uvek se trebate konsultovati sa svojim lekarom ili medicinskim stručnjakom kako biste dobili preciznu dijagnozu i tumačenje rezultata analize AFP-a.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Uzorak: Serum (venska krv)

Obrtno vreme: 1 dan

Priprema: Posebna priprema nije potrebna. Preporučljivo je izbegavati uzimanje uzorka neposredno nakon obroka.

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

Analiza

Obrtno vreme

Cena

Zakaži analizu

This site is registered on wpml.org as a development site.